Từ tháng 5/2022, người vi phạm giao thông sẽ không cần phải quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội mà có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú, ngoài ra còn rất nhiều chính sách mới đáng chú ý khác.
Quy định mới về nhập khẩu phim có hiệu lực từ ngày 10/5 Quy định mới về nhập khẩu phim có hiệu lực từ ngày 10/5
Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng
Được đăng ký xe máy tại công an phường, xã từ tháng 5/2022. (Ảnh minh họa)
Được đăng ký xe máy tại công an phường, xã từ tháng 5/2022. (Ảnh minh họa)

Được đăng ký xe máy tại công an phường, xã

Được đăng ký xe máy tại công an xã từ ngày 21/5/2022 là nội dung được quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư 15 nêu rõ công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Đồng thời cũng có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, từ ngày 21/5/2022, người vi phạm giao thông cũng không cần phải quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội mà có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú. Khi người vi phạm đến làm việc thì trưởng công an cấp xã, trưởng công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022. Hiện nay, mức vay vốn tối đa đối với học sinh, sinh viên là 2,5 triệu đồng/tháng.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 điều 2 về đối tượng được vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

Quy định mới về thời hạn cấp giấy phép văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh

Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Thời hạn cấp giấy phép, giám định văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh được quy định như sau: trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép.

Đối với văn hóa phẩm là phim: trong thời hạn 33 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải cấp giấy phép. Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc.

Đối với văn hóa phẩm là phim: thời gian giám định phim không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim. (Nội dung bổ sung)

Nghị định 22/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/5/2022.

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ là nội dung được đề cập tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau: từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

Thời gian học trung cấp, cao đẳng không được vượt quá 4,5 năm

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Theo đó từ ngày 15/5/2022 thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng bao gồm thời gian học các môn học, mô-đun và thời gian thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp do hiệu trưởng quyết định.

Trong đó bảo đảm không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 02 - 03 năm học, không vượt quá 02 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ 01 đến dưới 02 năm học, không bao gồm thời gian bảo lưu.

Như vậy, thời gian học trung cấp, cao đẳng tối đa chỉ đến 4,5 năm đối với các chương trình đào tạo đến 03 năm.

Nhiều chính sách mới về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2022 Nhiều chính sách mới về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2022
Những mức phạt mới về lao động, BHXH từ 2022 cần lưu ý Những mức phạt mới về lao động, BHXH từ 2022 cần lưu ý
In bài viết

Truyền hình