Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 319/UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt chống khai thác IUU để làm việc với EC lần thứ 4. Nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn Nghệ An, góp phần gỡ “thẻ Vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023 Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023
Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 393/TB-VPCP ngày 27/12/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân ra khơi đầu năm Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân ra khơi đầu năm
Hơn 300 ngư dân huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa được tặng quà và tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thứ nhất, đối với công tác thông tin truyền thông: Thực hiện tuyên truyền thường xuyên các văn bản liên quan đến chống khai thác IUU trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; truyền thông, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh các huyện, thị xã ven biển. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn phổ biến các quy định; cung cấp kịp thời đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân. Thực hiện lồng ghép công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, thanh tra kiểm tra hoạt động của người và tàu cá tại các cảng, cửa lạch, trên biển gắn với công tác chống khai thác IUU; yêu cầu hệ thống chính trị địa phương vào cuộc để vận động tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai, về việc quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá: Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt giám sát hành trình VMS theo quy định; lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến…

Nghệ An triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ảnh 1
Kiểm tra giấy tờ liên quan đối với các tàu đánh cá tại các cửa lạch Nghệ An.

Thứ ba, thực hiện việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước theo hướng dẫn tại Thông tư 21/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang EU và các thị trường khác; rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác (bến cá); tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ qua cảng chỉ định, kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào tại các cảng theo quy định; bảo đảm 100% tàu cá có chiều dài trên 15m phải tham gia cảng chỉ định để bốc dỡ; bảo đảm thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng…

Thứ tư, thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính: Tập trung nguồn lực ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Nghệ An khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển và xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định; xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát VMS theo quy định; điều tra, xử phạt 100% các trường hợp tàu cá Nghệ An vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Thứ năm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về thực thi nhiệm vụ chống khai thác; định kỳ vào ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo chống khai thác IUU cấp tỉnh để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng thời cũng phân công trách nhiệm cụ thể theo 5 nhiệm vụ trọng tâm trên cho các sở, ngành chức năng và địa phương ven biển.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam
Từ ngày 7 đến 16/11, hơn 500 ngư dân đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam đã được tuyên truyền, phổ biến về kiến thức pháp luật.
Nghệ An thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm chấm dứt hoàn toàn các hành vi vi phạm khai thác IUU Nghệ An thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhằm chấm dứt hoàn toàn các hành vi vi phạm khai thác IUU
Sau gần 5 năm Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “Thẻ vàng” (từ ngày 23/10/2017 đến nay) đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp. Tỉnh Nghệ An đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm khắc phục cảnh báo ”Thẻ vàng” của EC và xem đây là nhiệm vụ quan trọng cũng như cơ hội để chấn chỉnh công tác quản lý ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm chấm dứt hoàn toàn các hành vi vi phạm khai thác IUU.
In bài viết

Truyền hình