Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống theo Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ là mục tiêu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đặt ra trong Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025.
Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống
Cung cấp dịch vụ hành chính công 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần

Xây dựng môi trường hoạt động hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phát triển hệ thống ngân hàng ổn định, bền vững, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ cụ thể được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung triển khai trong giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của NHNN liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm cải cách hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý, bảo đảm thực chất. Rà soát, xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về chế độ tài chính của NHNN để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước phù hợp với đặc thù hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xây dựng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế-xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ số…

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản, cụ thể. Theo đó, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống
Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt trên 90%

Cung cấp dịch vụ hành chính công 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt trên 90%.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỉ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tối thiểu 80% thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 50%...

Cải cách hành chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế Cải cách hành chính là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế
Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cho rằng giải pháp quan trọng, động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội lúc này là cải cách thủ tục hành chính.
Doanh nghiệp Hà Nội mong cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn Doanh nghiệp Hà Nội mong cải cách thủ tục hành chính triệt để hơn
Tại "Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn trong bối cảnh dịch COVID-19" của Hà Nội, diễn ra ngày 6/11, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các kiến nghị, mong muốn chính quyền thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, để doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi với các nguồn lực hỗ trợ.
Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Chiều 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề ‟Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước” nhằm triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
In bài viết

Truyền hình