Trang chủ Hữu nghị
10:08 | 25/07/2022 GMT+7

Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Sự kiện trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

aa
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 được đánh giá có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc mới của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào
Những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt - Lào giai đoạn 2017-2022 Những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt - Lào giai đoạn 2017-2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Nhà vua Lào Sisavang Vatthana thăm Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam (12/3/1963). (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Nhà vua Lào Sisavang Vatthana thăm Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam, ngày 12/3/1963 (Nguồn: TTXVN).

Sau khi Hiệp định Geneva năm 1962 về Lào được ký, ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước thời kỳ hiện đại. Trải qua cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung đầy gian khổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đã giành được độc lập.

Dấu mốc Việt Nam thống nhất đất nước (30/4/1975) và nước CHDCND Lào ra đời (2/12/1975) đã biến năm 1975 trở thành năm bản lề đưa quan hệ Việt Nam-Lào bước sang một trang sử mới, trang sử của quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ hai nước từ đó đến nay.

Lâu dài, bền vững và hiệu quả

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chỉ ra rằng, thành tựu quan trọng nổi bật nhất trong 60 năm qua của hai nước là tình đoàn kết và liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đã giúp cho cách mạng hai nước đứng vững trước nhiều khó khăn, thách thức ngày càng tăng, giúp đưa cuộc chiến chống ngoại xâm của hai dân tộc đi đến thành công, giành lại độc lập tự do của Tổ quốc.

Hai nước đã xây dựng thành công cơ chế hợp tác toàn diện đúng như tinh thần của Hiệp ước Hữu nghị-Hợp tác đã nêu: “Hai bên cam kết ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”.

Đồng quan điểm, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đánh giá, việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác đã ghi dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước sang một trang mới.

Trên cơ sở đó, trong những năm qua, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được tăng cường và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Đề cao ý nghĩa của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin rằng, trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và Lào, không có hiệp ước nào mà mỗi nước ký với nước ngoài tồn tại lâu dài, bền vững và hiệu quả như Hiệp ước này.

"Hiệp ước này được đặt trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhìn thấy những thách thức lớn đối với các quốc gia và nhu cầu chiến lược phải thắt chặt đoàn kết và tình đoàn kết hữu nghị ấy giữa Việt Nam-Lào phải được cụ thể hóa bằng một thể chế hợp tác lâu dài bền vững, điều này thể hiện một tư duy chiến lược xuyên suốt của lãnh đạo hai nước và bám sát thực tiễn phát triển quan hệ mỗi nước", Đại sứ Việt Nam tại Lào nhận định.

Dấu mốc ý nghĩa

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, cả Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đều cho rằng, hai nước cần thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào ngày càng hiệu quả, đơm hoa kết trái hơn nữa.

Theo Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa để ôn lại truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Đại sứ tái khẳng định đây là yếu quan trọng trong việc quyết định thắng lợi của cách mạng Lào-Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh cứu quốc trước kia cũng như xây dựng phát triển của cả hai nước hiện nay.

Đây cũng là dịp để phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bộ đội, công an và nhân dân các dân tộc hai nước Lào-Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng đắn, sâu sắc và tiếp tục nâng niu, duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

Đồng thời, Đoàn kết Hữu nghị 2022 còn là dịp để tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao tốt đẹp của Đảng, Nhà nước, chiến sĩ và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đã hy sinh ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh cứu quốc, cũng như ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đề cao việc hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 từ cấp Trung ương đến địa phương với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trong đó việc tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Đoàn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và ký kết các Thỏa thuận hợp tác tích cực thực hiện các thỏa thuận cấp cao, triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân… Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhận định rằng, năm nay có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc mới của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Qua đó, các tầng lớp nhân dân hai nước có cơ hội cùng ôn lại, tăng cường hiểu biết sâu sắc hơn nữa về truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Từ đó, nhân dân hai nước thấy rõ trách nhiệm của mình để cùng nhau bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

“Giáo dục thế hệ trẻ ở cả hai nước thấm nhuần lịch sử và giá trị cao đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc giữ gìn vun đắp quan hệ giữa hai nước. Đây cần là việc làm thường xuyên, liên tục của hai Đảng và hai Nhà nước”, Đại sứ Việt Nam tại Lào chỉ rõ.

Tổng Bí thư: Việt Nam hợp tác, hỗ trợ Lào là giúp mình, xem đây là nhiệm vụ chiến lược
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 là dịp để phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng nhân dân Việt Nam-Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu đúng đắn, sâu sắc và tiếp tục nâng niu, duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp (Ảnh: Nguyễn Hồng).

Vun đắp tình hữu nghị mãi xanh tươi

Trong thời gian tới, nhằm củng cố và phát huy những thành quả đạt được, hai vị Đại sứ đã chỉ ra những phương hướng hợp tác cần chú trọng.

Theo đó, hai nước trước hết nên tiếp tục tăng cường, thắt chặt hợp tác chính trị, duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và các bộ ngành cấp Trung ương và địa phương của hai bên.

Thứ hai, cần tăng cường và nâng cao nhận thức chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước về tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho Lào cũng như quan tâm tăng cường hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư nhằm tương xứng với quan hệ hợp tác tốt đẹp về chính trị.

Đặc biệt, hai vị Đại sứ đều đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ nhằm lan tỏa sâu rộng tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Các Đại sứ mong rằng, thanh niên trẻ hai nước sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể với những hình thức phong phú, sinh động và thiết thực, đi vào chiều sâu, chú trọng tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị thanh niên;

Hai nhà ngoại giao cũng đề cao việc tổ chức thêm nhiều hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; hoạt động thanh niên tình nguyện, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực đó, tuổi trẻ hai nước không chỉ tạo thêm nhiều cơ hội trong việc trau dồi bản thân cả về kiến thức và kinh nghiệm, mà còn góp phần vào giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tin cậy, tương hỗ giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi tươi đẹp như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình đoàn kết giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam mãi mãi bền vững”.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022 Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022
Tại cuộc làm việc diễn ra ngày 19/7, Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động trong năm 2022.
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa
Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 19/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Khamoui Keomani - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt thủ đô Viêng Chăn - làm trưởng đoàn, đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên).
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

120 chiến sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hè tại Lào

120 chiến sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hè tại Lào

Chiều 15/6, tại TP HCM, Thành Đoàn TP HCM đã tổ chức lễ ra quân hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2024 là năm đánh dấu 20 năm Thành Đoàn TP. HCM tổ chức hoạt động tại mặt trận nước bạn Lào.
Việt Nam lọt top điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á 2024

Việt Nam lọt top điểm đến được yêu thích nhất ở châu Á 2024

Tạp chí tài chính Insider Monkey của Mỹ đã công bố danh sách 20 điểm đến được yêu thích nhất ở Châu Á. Việt Nam đứng thứ 13 trong danh sách này nhờ giá cả phải chăng, sự thân thiện, ẩm thực tuyệt vời và tỷ lệ chấp nhận thị thực cao.
Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Trung Quốc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta đã hội kiến với ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Các tin bài khác

Tặng nhiều thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Tặng nhiều thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam vừa tổ chức lễ tiếp nhận một số thiết bị văn phòng có tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng.
Tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam của nữ tác giả người Nga

Tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam của nữ tác giả người Nga

Nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova chia sẻ, khi mới bước vào nghiên cứu gần 30 năm trước, chị không dám mơ ước có thể viết nhiều sách về Việt Nam. Thế nhưng, đến nay, hàng chục đầu sách, hàng trăm bài viết, bài phỏng vấn về Việt Nam của tác giả Daria Mishukova đã được xuất bản, bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và độc giả hai nước. Daria nói, sách của chị hướng đến những bạn đọc mà trong tim họ có vị trí đặc biệt dành cho Việt Nam.
10 hội hữu nghị tham gia Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024

10 hội hữu nghị tham gia Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024

Sáng 15/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai và Báo Đồng Nai đã tổ chức khai mạc Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ 5-2024.
Lưu học sinh Lào tại Sơn La cùng chinh phục tiếng Việt

Lưu học sinh Lào tại Sơn La cùng chinh phục tiếng Việt

Trường cao đẳng Sơn La vừa tổ chức ngoại khóa “Lưu học sinh Lào - hành trình cùng tiếng Việt” năm 2024.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 16/6/2024: Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 16/6/2024: Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 16/6/2024 tuổi Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đánh mất tiền bạc trong tay mình. Con giáp này tin người quá dễ dàng, không phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu nên rất có thể sẽ mắc phải sai lầm vì đặt niềm tin không đúng chỗ.
Con số may mắn hôm nay 16/6/2024 12 con giáp: Mùi có thành tài?

Con số may mắn hôm nay 16/6/2024 12 con giáp: Mùi có thành tài?

Con số may mắn hôm nay 16/6/2024 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 16/6/2024: Ngày vô cùng thành công của Kim Ngưu

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 16/6/2024: Ngày vô cùng thành công của Kim Ngưu

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 16/6/2024 Kim Ngưu có thể đạt được thành công khi mà bạn bắt tay vào mọi công việc nào mà bản thân đang đảm nhiệm. Chòm sao này có thể khiến mọi người xung quanh phải nể phục khả năng của mình.
Tặng nhiều thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Tặng nhiều thiết bị văn phòng cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam

Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam vừa tổ chức lễ tiếp nhận một số thiết bị văn phòng có tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng.
Vùng 5 Hải quân: hộ gia đình ở nhà công vụ được trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Vùng 5 Hải quân: hộ gia đình ở nhà công vụ được trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Sáng 16/6, tại thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các hộ gia đình đang sinh sống trong khu nhà công vụ của Vùng.
Hiệu quả tích cực từ hoạt động tuần tra chung của hải quân Việt Nam - Campuchia

Hiệu quả tích cực từ hoạt động tuần tra chung của hải quân Việt Nam - Campuchia

Trao đổi thông tin; cùng luyện tập sử dụng cờ tay, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền, vận động ngư dân hai nước chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản... Đó là những hoạt động thiết thực trong chuyến tuần tra chung lần thứ 75 của lực lượng hải quân Việt Nam - Campuchia.
Điểm tựa của bản làng

Điểm tựa của bản làng

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 có sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc thiểu số sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Hà Nội.
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Từ 1/7, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn

Từ 1/7, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn

Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của TAND Tối cao có hiệu lực từ 1/7, nếu vợ đang có thai, sinh con thì chồng không được yêu cầu ly hôn mà không phân biệt có thai, sinh con với ai…
Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện "5 tiên phong" để góp phần phát triển đất nước

Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện "5 tiên phong" để góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Nhà nước, có chủ đề “Doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”.
Thời tiết hôm nay (11/6): Bắc Bộ sắp mưa lớn liên tiếp 3 ngày, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (11/6): Bắc Bộ sắp mưa lớn liên tiếp 3 ngày, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khoảng ngày 14-16/6 (và có thể kéo dài sang ngày 17/6), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại. Trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.
Đại học Việt Nam tăng bậc trong Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới

Đại học Việt Nam tăng bậc trong Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2025. Việt Nam có thêm 1 đơn vị được xếp hạng là Trường Đại học Huế.
Hà Nội sẽ sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 1/7/2024

Hà Nội sẽ sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 1/7/2024

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký ban hành văn bản số 1695/UBND-KSTTHC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động