Các quốc gia lần lượt mở cửa du lịch - một lĩnh vực được ưu tiên trong chiến lược phục hồi kinh tế và đang có nhiều triển vọng "tan băng" tích cực.
In bài viết

Truyền hình