Tính đến cuối năm 2016, Mobifone đã trả hết các khoản vay nợ ngân hàng.

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ đã được kiểm toán. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm qua đạt gần 35.080 tỷ đồng, tăng gần 3.700 tỷ (12%) so với năm 2015.

Tuy vậy, lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí bán hàng tăng tới 27%, tương ứng tăng hơn 1.200 tỷ đã dẫn tới lợi nhuận trước thuế giảm 27%, từ 7.100 tỷ xuống 5.025 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 22% xuống 4.223 tỷ đồng.

Sự sụt giảm này đã được dự tính từ trước khi kết quả lợi nhuận sát với kế hoạch đặt ra khi Mobifone hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và vượt 1,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng nợ phải trả của Mobifone ở mức 8.400 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn và hoàn toàn không còn vay nợ ngân hàng. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn giảm đáng kể so với thời điểm đầu năm, từ xấp xỉ 9.000 tỷ xuống còn hơn 1.800 tỷ đồng.

Mobifone cũng cho biết năm 2016 là năm đầu tiền AVG có lãi với mức lợi nhuận đạt 54 tỷ đồng. Việc mua AVG là một phần trong chiến lược phát triển kinh doanh 2016-2020 dựa trên 4 trụ cột Viễn thông & CNTT – Truyền hình – Phân phối & Bán lẻ - Đa dịch vụ. Bên cạnh AVG, Mobifone còn 3 công ty con khác là Mobifone Services, Mobifone Plus và Mobifone Global.

Năm 2017, Mobifone đặt mục tiêu doanh thu toàn tổng công ty đạt 44.205 tỷ đồng; trong đó, doanh thu công ty mẹ là 39.669 tỷ đồng. Kế hoạch LNTT và LNST lần lượt là 5.589 tỷ và 4.471 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong năm dự kiến là 10.200 tỷ đồng.

loi nhuan 2016 cua mobifone giam 27 avg bao lai 54 ty

An Trường

In bài viết

Truyền hình