Ngày Valentine, ngoài việc tặng quà như chocolate, hoa hồng... thì những lời chúc thật ngọt ngào, lãng mạn sẽ làm cho "nửa kia" thực sự xúc động và thêm yêu thương bạn hơn.
loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat 30 lời chúc Valentine 14/2 ngọt ngào nhất cho bạn gái
loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat 15 lời chúc Tết Canh Tý 2020 ngắn gọn nhưng ấn tượng

Lời chúc Valentine tiếng Anh lãng mạn nhất

1) I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Lời dịch: Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

2) If I never met you, I wouldn’t like you. If I didn’t like you, I would not love you. If I didn’t love you, I wouldn’t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much…kisses.

Lời dịch: Nếu không gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu không thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu không yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã như vậy, đang như vậy và sẽ như vậy. Yêu em thật nhiều. Hôn em!

3) Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re.

Lời dịch: Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong một ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như chính em vậy.

4) I have a heart and it’s true. But now it’s gone from me to you. So, care for it, just like I do. Because I have no heart and you have two…

Lời dịch: Anh có một trái tim và nó là thật. Nhưng hiện nay nó đã rời bỏ anh và đến với em. Vì vậy hãy chăm sóc nó như anh đã từng làm. Bởi vì hiện tại anh không có nữa rồi còn em có cả hai.

5) In your eyes, I see tomorrow…In your arm, I found love… Love you to day and always!

Lời dịch: Trong đôi mắt em, anh nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay em, anh tìm thấy tình yêu. Yêu em hôm nay và mãi mãi!

loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat

6) On this Valentine’s Day, just like every day, all I have is my love for you. Though the distance separates us and time keeps us going on our own way, every day I will hold in my heart the care and blessing for you and I will never let you go.

Lời dịch: Vào ngày Valentine hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tất cả những gì anh có là tình yêu dành cho em. Mặc dù khoảng cách chia chúng ta ra, thời gian giúp chúng ta đi trên con đường của chúng ta. Mỗi ngày anh sẽ giữ trong tim sự quan tâm và cầu chúc đến em và anh sẽ không bao giờ rời xa em.

7) I just want to say that I Love You A lot and I’m Missing You… But i promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness.

Lời dịch: Anh muốn nói rằng anh yêu và nhớ em rất nhiều… Nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng ăn mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.

8) I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

Lời dịch: Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em bởi vì em làm anh càng yêu em hơn.

9) Every time I hear my text tone, I always hope one of them is from you. My cell phone may have limited memory space but my heart has unlimited space for someone like you.

Lời dịch: Mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.

10) I’ll lend you my shoulder for you to cry on, my ears to listen to, my hand for you to hold, my feet to walk with you, but I can’t lend you my heart coz it already belongs to you.

Lời dịch: Anh sẽ cho em mượn bờ vai anh khi em muốn khóc, mượn tai anh khi em muốn tâm sự, mượn tay anh để em xiết chặt, mượn đôi chân anh để đi cùng em, nhưng anh không thể cho em mượn trái tim anh được vì nó đã thuộc về em rồi mà.

loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat

11) I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

Lời dịch: Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em.

12) We’ve been through a few hard times honey..well..I just want to let all the people to know that you are my only one... I LOVE YOU VERY MUCH.

Lời dịch: Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: em là duy nhất của anh… ANH YÊU EM RẤT NHIỀU.

13) Nothing's gonna change my love for you because you are my soul.

Lời dịch: Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

14) They say as long as at least one person cares for you, life isn't a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

Lời dịch: Người ta nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến mình, thì cuộc đời vẫn đáng sống. Vì thế, khi nào mà gặp rắc rối hay em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng còn có anh, em nhé!

15) I have you! If you hate me, shoot me with an arrow, but please not on the heart coz that’’s were you are!

Lời dịch: Anh đã có được em! Nếu em ghét anh, hãy dùng mũi tên bắn anh, nhưng đừng bắn vào trái tim anh em nhé vì em ở đó đấy.

16) If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: "Like this!"

Lời dịch: Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: "Như thế này đó!"

17) I asked God for a rose and He gave me a garden. I asked God for a drop of water and He gave me an ocean. I asked God for an angel and He gave me you!

Lời dịch: Anh xin Chúa một bông hồng và ngài đã cho anh cả một vườn hoa, anh xin Chúa một giọt nước, ngài cho anh cả một đại dương, anh xin Chúa cho anh một thiên thần và ngài tặng em cho anh.

loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat

18) Everyday is Valentine’s Day when I am with you. Everyday away from you tests my soul and spirit. My only wish today is for us to be together until the end of time. Happy Hearts’ Day to you, my love.

Lời dịch: Mỗi ngày với anh đều là Valentine khi ở bên em. Từng ngày xa em đều là sự thử thách với trái tim và linh hồn anh. Ước muốn duy nhất của anh ngày hôm nay là cùng em đi đến cuối cuộc đời. Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh.

19) It never fails. You smile, and the sun comes out. This is why I come to you in my moments of joy and sorrow. You are one amazing person, and I am so lucky to be your Valentine forever.

Lời dịch: Mỗi khi em cười chẳng khác nào vầng dương ló rạng. Đó là lý do vì sao anh cần em những lúc vui hay buồn. Em là người phụ nữ tuyệt vời và anh thật may mắn vì được cùng em đón Valentine mãi mãi về sau.

20) You make the abnormal seem normal and the normal seem fun. You truly make everything around you better; this is why I love you. Happy Valentine’s day!

Lời dịch: Em khiến cho ngày buồn trở nên bình thường và ngày bình thường trở nên hạnh phúc. Em thay đổi mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em. Happy Valentine day!

21) Roses are red and violets are blue, I’ve never been more in love with you! Happy Valentine’s Day, my love!

Lời dịch: Hoa hồng màu đỏ còn violet màu tím phớt xanh, anh thì chưa bao giờ từng yêu ai như yêu em. Chúc em Valentine vui vẻ, tình yêu của anh!

22) Darling, my love for you is as deep as the sea and as high as the sky. Happy Valentine’s Day!

Lời dịch: Em yêu, tình yêu anh dành cho em cao như trời, sâu như biển. Happy Valentine's Day!

loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat

23) When I first saw you, I saw love.

And the first time you touched me, I felt love.

And after all this time, you’re still the one I love.

Lời dịch: Lần đầu tiên anh nhìn thấy em.... anh đã thấy tình yêu…

Lần đầu tiên em chạm vào anh…anh đã cảm nhận được tình yêu.

Và sau những khoảng thời gian đó…Em vẫn là người duy nhất anh yêu.

24) When I need friend, you are here with me.

When I need help, you are here with me.

When I need someone who cares you are here with me.

When I need someone who loves, you are here with me.

When I need someone who is special, you also are here with me.

I miss you and love you so much…

Lời dịch: Khi anh cần một người bạn, em đã ở đây cùng anh

Khi anh cần giúp đỡ, em đã ở đây cùng anh

Khi anh cần ai đó chăm sóc, em đã ở đây cùng anh

Khi anh cần ai đó yêu thương, em đã ở đây cùng anh

Khi anh cần một ai đó là người đặc biệt nhất, em lại ở đây cùng anh

Anh nhớ và yêu em rất nhiều.

25) I wonder if you know how special you are

I wonder if you know how precious you are

I wonder if you know how lucky I am to have you in my life

I love you so much!!!

You are one of my favorite mentors. I send you a Valentine greeting.

Lời dịch: Anh tự hỏi nếu em biết em đặc biệt như thế nào

Anh tự hỏi nếu em biết em quý giá biết bao nhiêu

Anh tự hỏi nếu em biết anh đã may mắn như thế nào khi có em trong cuộc đời này

Anh yêu em rất nhiều!

Em là tất cả niềm yêu thích của anh. Gởi đến em lời chúc mừng Valentine.

26) Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I'll be loving you every single day of my life.

Lời dịch: Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không thì em sẽ hỏi lại vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì ngày nào anh cũng sẽ vẫn yêu em.

loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat

27) An angel asked me a reason why I care for you so much. I told her I care for you so much coz there’s no reason not to.

Lời dịch: Một thiên thần hỏi anh tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế, anh đã nói rằng anh rất yêu em bởi vì chả có lí do nào để không làm như thế cả.

28) I will walk with you side by side for only one condition: hide your wings every time we walk together because the whole world might know that you’re my angel!

Lời dịch: Anh sẽ luôn đi bên cạnh em chỉ với 1 điều kiện: em hãy giấu đôi cánh của em mỗi lần chúng ta đi cùng nhau nếu không cả thế giới sẽ biết em là thiên thần của anh mất.

29) A day may start or end without a message from me, but believe me it won't start or end without me thinking of you.

Lời dịch: Một ngày anh có thể không gọi điện và nhắn tin cho em lúc thức dậy và trước khi đi ngủ, nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về em.

30) If I could change the alphabet, I would put U and I together!

Lời dịch: Nếu anh có thể thay đổi thứ tự trong bảng chữ cái, anh sẽ đặt chữ I (Anh) cạnh chữ U (Em).

31) Every time I follow my heart, it leads me straight to you. You see… my heart just want to be close to yours.

Lời dịch: Mỗi lần anh hành động theo trái tim mình, nó dẫn thẳng tới em. Em thấy đó… trái tim anh chỉ muốn gần trái tim em thôi.

32) My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you

Lời dịch: Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh có những khoảnh khắc kỳ diệu bên em.

33) I love now, tomorrow and today, and if God give me the time… I’ll love you ’till the end of my life…

Lời dịch: Bây giờ anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa, và Chúa đã cho anh thời gian… Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời…

34) Thinking of you! Dreaming of you! Hugging you! Missing you! Wishing you! I Love you! Happy Valentine’s Day!

Lời dịch: Nghĩ về em! Mơ về em! Ôm em! Nhớ em! Chúc em mọi điều tốt đẹp! Anh yêu em! Chúc em Valentine hạnh phúc!

35) Love is a strange creature. It goads, and it inspires. It is painful yet so sweet. Love is you and me living our lives together. Happy Valentine’s Day to us.

Lời dịch: Tình yêu là một thứ kỳ diệu. Nó kích thích và truyền cảm hứng. Nó khiến người ta đau khổ nhưng rất đỗi ngọt ngào. Tình yêu là khi anh và em cùng nhau chung sống. Chúc một mùa Valentine hạnh phúc sẽ đến với hai ta.

loi chuc valentine tieng anh lang man ngot ngao y nghia nhat

36) You are unique. You are caring and you are the Best. And I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!

Lời dịch: Em là độc nhất vô nhị, em chu đáo quan tâm, em là người phụ nữ tốt nhất thế gian. Và anh là người may mắn nhất khi có em trong đời. Chúc em Valentine hạnh phúc, tình yêu của anh!

37) Love is like a cloud… love is like a dream… love is a fairytale come true… I found love when I found you.

Lời dịch: Tình yêu là một áng mây... tình yêu là giấc mơ... tình yêu là một câu chuyện cổ tích có thật... anh tìm thấy tình yêu kể từ khi tìm được em.

38) From head to toe and inside and out, I wouldn’t change anything about you. You’re ideal in your beauty as well as in your being. Happy Valentine’s Day!

Lời dịch: Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì về em. Vẻ đẹp và sự tồn tại của em đã là hiện thân của sự hoàn hảo. Happy Valentine’s Day!

39) I wanna tell you that you are my life. I love you from bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

Lời dịch: Anh muốn nói với em rằng em là cả cuộc đời anh. Yêu em tận sâu thẳm trong trái tim. Anh không thể thiếu em. Em là tình yêu của anh.

40) You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.

Lời dịch: Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây…trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em..cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em..trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ.

Chúc bạn luôn hạnh phúc mùa valentine này!

In bài viết

Truyền hình