Trong 5 năm tới (từ 2023-2028), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đặt mục tiêu vận động viện trợ cam kết tương đương 250 triệu USD (50 triệu USD/năm), góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
HUFO long trọng tổ chức kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại HUFO long trọng tổ chức kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại
Nâng cao chất lượng, chiều sâu trí tuệ trong các hoạt động đối ngoại Nâng cao chất lượng, chiều sâu trí tuệ trong các hoạt động đối ngoại

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Chủ tịch HUFO cho biết tại Đại hội HUFO lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 5/1/2023.

HUFO vinh danh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp mặt thường niên vào đầu năm 2021 (Ảnh: HUFO).
HUFO vinh danh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp mặt thường niên vào đầu năm 2021 (Ảnh: HUFO).

Bà Diễm cho biết: HUFO sẽ phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, lĩnh vực, danh mục dự án chủ yếu để chủ động xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phù hợp theo yêu cầu của các ngành, địa phương, phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí trên địa bàn thành phố. Trước mắt tập trung ưu tiên các lĩnh vực phát triển bền vững, phát triển cộng đồng, lĩnh vực môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu; cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; các đối tượng khó khăn, thiệt thòi và ít nhận được hỗ trợ thời gian qua. HUFO cũng sẽ chú trọng vận động để có thêm nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài gắn bó, ủng hộ Việt Nam.

Giai đoạn 2017-2021, số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh được duy trì ở mức từ 129 - 166 tổ chức. Giá trị cam kết viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn này đạt 269,42 triệu USD (giải ngân 166,71 triệu USD). Lĩnh vực viện trợ chủ yếu là y tế, chiếm khoảng 90% giá trị cam kết viện trợ hàng năm.

"Đa số nguồn viện trợ là các chương trình dự án nhỏ nhưng các dự án này mang ý nghĩa và hiệu quả cao vì phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố, đáp ứng kịp thời nhu cầu của một bộ phận nhân dân trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội ở cơ sở", bà Diễm cho biết.

Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 3 năm đạt hơn 560 triệu đô la Mỹ Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 3 năm đạt hơn 560 triệu đô la Mỹ
Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
In bài viết

Truyền hình