Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại quầy ở VPBank tiêp tục duy trì ở mức 7,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm phát lộc thịnh vượng với khoản tiền gửi từ 10 tỉ trở lên tại kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.
lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79 Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79 Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79
Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục được giữ nguyên với lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường tại quầy kì hạn từ 1 - 36 tháng dao động từ 4,5% - 7,6%/năm. 

Tuy vậy, sản phẩm huy động hiện có lãi suất cao nhất tại VPBank lại là hình thức tiết kiệm phát lộc thịnh vượng với lãi suất tiền gửi lên tới 7,9%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 10 tỉ trở lên tại kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79
Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 3/2020. Nguồn: VPBank.

Lãi suất tại sản phẩm này cao hơn tại biểu lãi suất tiết kiệm thường từ 0,05 - 0,1 điểm %, riêng tại kì hạn gửi dài trên 12 tháng và số tiền từ 300 triệu trở lên có sự chênh lệch rõ rệt hơn.

Tại hình thức gửi thông thường, mức lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là 7,6%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 18 tháng trở lên với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên đối với hình thức tiết kiệm tại quầy và 7,7% với kì hạn tương tự với hình thức gửi online.

Lãi suất tiền gửi tại VPBank ngoài kì hạn còn phụ thuộc vào số tiền gửi với 5 mức sau: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ dồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 - 2 tháng dao động trong khoảng từ 4,5% - 4,8%/năm; kì hạn 3- 5 tháng là 4,6% - 4,9%/năm; kì hạn 7 - 8 tháng là 6,8% - 7,1%/năm;...kì hạn 12 - 13 tháng là 6,95% - 7,15%/năm; kì hạn 18 - 36 tháng là 7,2% - 7,6%/năm.

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79
Tại hình thức gửi thông thường, mức lãi suất ngân hàng VPBank cao nhất là 7,6%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 18 tháng trở lên với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên đối với hình thức tiết kiệm tại quầy và 7,7% với kì hạn tương tự với hình thức gửi online. Nguồn: VPBank.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, người gửi tiền sẽ nhận được lãi suất cao hơn khoảng 0,1 điểm % so với biểu lãi suất tiền gửi tại quầy.

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79
Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, người gửi tiền sẽ nhận được lãi suất cao hơn khoảng 0,1 điểm % so với biểu lãi suất tiền gửi tại quầy. Nguồn: VPBank.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng là từ 4,6% - 4,9%/năm; kì hạn 3 - 5 tháng từ 4,7%-5%/năm; kì hạn 6 tháng từ 7,1% - 7,5%/năm; kì hạn 9 tháng từ 6,9% - 7,2%/năm; kì hạn 1 năm từ 7,05% đến 7,25%/năm;...

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79 Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79 Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang vpbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79 Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ...

Truyền hình