Tháng 3 này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vẫn duy trì dao động trong khoảng 5% - 7,6%/năm với các kì hạn gửi từ 1 đến 36 tháng.
lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam
Lãi suất ngân hàng VIB tháng 3/2020

Lãi suất VIB áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hiện là 0,8%/năm. Tiền gửi các kì hạn dưới 6 tháng đang được hưởng mức lãi suất 5%/năm. 

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 - 8 tháng nhận mức lãi suất tiền gửi là 7,2%/năm khi gửi tại quầy và 7,3%/năm khi gửi online không kể số tiền gửi.

Nếu gửi tiết kiệm kì hạn từ 9 - 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 7%/năm tại quầy khi số tiền gửi dưới 100 triệu đồng hoặc 7,1%/năm khi gửi trực tuyến. Còn nếu gửi trên 100 triệu thì sẽ hưởng lãi suất 7,3%/năm tại quầy và 7,4%/năm khi gửi online.

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam
Lái suất VIB áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hiện là 0,8%/năm. Tiền gửi các kì hạn dưới 6 tháng đang được hưởng mức lãi suất 5%/năm. Nguồn: VIB

Lãi suất các kì hạn gửi từ 15 - 36 tháng được VIB niêm yết là 7,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên. Đây hiện là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất áp dụng tại VIB trong tháng 3.

Đáng chú ý có gói tiết kiệm kì hạn 12 và 13 tháng, khách hàng được nhận lãi suất 7,59%/năm khi chỉ cần gửi ít nhất 10 triệu đồng.

Riêng tiền gửi không kì hạn với số tiền khác nhau sẽ hưởng lãi suất khác nhau, cao nhất sẽ là 0,5%/năm khi số dư từ 5 tỉ đồng trở lên. Trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, lãi suất nhận được sẽ chỉ còn là 0,1%/năm.

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam
Hình thức tiết kiệm bằng ngoại tệ với lãi suất từ 0,2 - 0,7%/năm đối với đồng EUR và 0,5 - 1,2%/năm đối với đồng AUD tùy kì hạn gửi từ 1 tuần đến 24 tháng. Nguồn: VIB

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm truyền thống, VIB còn triển khai các sản phẩm huy động khác như tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, gửi tiền bằng ngoại tệ, ...

Trong đó có hình thức tiết kiệm bằng ngoại tệ với lãi suất từ 0,2 - 0,7%/năm đối với đồng EUR và 0,5 - 1,2%/năm đối với đồng AUD tùy kì hạn gửi từ 1 tuần đến 24 tháng.

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang vib thang 32020 cao nhat 76nam Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ...

Truyền hình