Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) dao động từ 0,8% đến 7,83%/năm.
lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ...

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam
Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 3/2020

Theo đó, các kì hạn ngắn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cùng được hưởng mức lãi suất 0,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại các kì hạn 1 - 5 tháng được huy động với mức lãi suất 5%/năm; kì hạn 6, 7 và 8 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,8%/năm, 5,9%/năm và 6%/năm.

Kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 6,2%/năm, 6,35%/năm và 6,55%/năm.

Kì hạn gửi 12 tháng và 15 tháng được áp dụng cùng lãi suất 6,8%/năm; 18 tháng là 6,85%/năm và 24 tháng là 6,9%/năm.

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam
Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 3 áp dụng cho khách hàng cá nhân tại sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì Nguồn: SeABank

Tiền gửi tại kì hạn gửi 36 tháng đang được SeABank huy động với mức lãi suất cao nhất dành cho sản phẩm tiết kiệm nhận lãi cuối kì là 6,95%/năm.

Ngoài tiền gửi nhận lãi cuối kì, SeABank cũng đang triển khai sản phẩm tiết kiệm khác như tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm Seasmart... Trong đó, sản phẩm Seasmart đang được áp dụng mức lãi suất cao hơn rõ rệt tại nhiều kì hạn.

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam
Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 3 áp dụng cho khách hàng cá nhân tại sản phẩm Seasmart Nguồn: SeABank

Theo đó, tiền gửi các kì hạn 1 - 5 tháng đang được ngân hàng huy động với lãi suất 5%/năm; kì hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng và 10 tháng hưởng lãi suất lần lượt 7,35%/năm, 7,4%/năm, 7,45%/năm và 7,5%/năm. Kì hạn 11 tháng và 15 tháng có lãi suất lần lượt 7,55%/năm và 7,82%/năm.

Kì hạn 18 tháng đang được SeABank áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 7,83%/năm.

Với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm thông thường, lãi trả cuối kì dao động từ 0,8% đến 7,55%/năm.

Cụ thể, các kì hạn ngắn như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần được áp dụng cùng mức lãi suất 0,8%/năm.

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 3 áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Nguồn: SeABank

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,6%/năm; 3 - 5 tháng là 4,8%/năm; 6 và 7 tháng là 6,6%/năm.

Kì hạn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng hưởng lãi suất lần lượt là 6,7%/năm, 6,8%/năm và 6,9%/năm và 6,95%/năm.

Tiền gửi kì hạn 12 tháng có lãi suất là 7,2%/năm, kì hạn 13 tháng và 15 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 18 tháng là 7,35%/năm và 24 tháng là 7,5%/năm.

Kì hạn gửi 36 tháng đang được SeABank áp dụng mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp, ở mức 7,55%/năm.

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang seabank moi nhat thang 32020 tu 08 den 783nam Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ...

In bài viết

Truyền hình