Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, lãi trả cuối kì dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) được giữ nguyên so với tháng trước và dao động trong khoảng 0,8 - 7,9%/năm.
lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam
Lãi suất Ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2020: cao nhất là 7,9%/năm

Trong đầu tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, lãi trả cuối kì dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) được giữ nguyên so với tháng trước và dao động trong khoảng 0,8 - 7,9%/năm.

Với hình thức tiết kiệm tại quầy, các kì hạn ngắn dưới 1 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 0,8%/năm.

Các kì hạn gửi 1 - 5 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 5%/năm. Trong khi kì hạn 6 tháng và 7 tháng có lãi suất lần lượt là 6,8%/năm và 6,3%/năm.

Tiền gửi kì hạn 8 tháng và 9 tháng được áp dụng lãi suất 6,4%/năm; trong khi kì hạn 10 tháng là 6,7%/năm và 11 tháng là 6,8%/năm.

Mức lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất đang được Ngân hàng OceanBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy là 7,8%/năm, dành cho kì hạn gửi 12 tháng. Trong khi, tiền gửi kì hạn 13 tháng được hưởng lãi suất 7,5%/năm và 15 tháng 7,4%/năm.

Với các kì hạn 18, 24 và 36 tháng, mức lãi suất áp dụng lần lượt là 7,2%/năm, 7,3%/năm và 7,4%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm tại quầy, OceanBank cũng triển khai sản phẩm tiền gửi tiền trực tuyến. Trong đó, các kì hạn gửi từ 6 tháng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất cao hơn 0,1%/năm so với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy.

Cụ thể, tiền gửi kì hạn gửi 12 tháng theo hình thức này sẽ nhận được huy động với mức lãi suất cao nhất lên tới 7,9%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà OceanBank dành cho khách hàng cá nhân.

Với tiền gửi không kì hạn, OceanBank áp dụng lãi suất là 0,5%/năm dành cho cả khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và gửi tiền trực tuyến.

Biểu lãi suất cá nhân tháng 3/2020 tại OceanBank:

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam

Nguồn: OceanBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp, tiền gửi tại các kì hạn dưới 1 tháng theo hình thức lãi trả cuối kì sẽ được hưởng lãi suất huy động tương đương khách hàng cá nhân. Với các kì hạn từ 1 tháng trở lên, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp sẽ thấp hơn từ 0,5 đến 1,6 điểm %.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất mà OceanBank niêm yết cho khách hàng doanh nghiệp là 6,5%/năm dành cho kì hạn gửi 24 tháng.

Biểu lãi suất dành cho doanh nghiệp tháng 3/2020 tại OceanBank:

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam

Nguồn: OceanBank

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 32020 cao nhat la 79nam Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ...

Truyền hình