Trong tháng 3, lãi suất tiền gửi của Eximbank có sự thay đổi ở một số kì hạn.
lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 32020 co thay doi doi chut Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 32020 co thay doi doi chut Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

Trong tháng 3, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) có sự thay đổi so với tháng 2.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường có kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng lĩnh lãi cuối kì tại Eximbank dao động từ 4,6%/năm đến 8,4%/năm.

Lãi suất kì hạn 1 tháng là 4,6%/năm; kì hạn 2 tháng là 4,8%/năm; kì hạn từ 3 - 5 tháng là 5%/năm; kì hạn 6 tháng là 5,6%/năm; kì hạn 7 - 8 tháng là 5,7%/năm; kì hạn từ 9 - 11 tháng là 5,8%/năm.

lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 32020 co thay doi doi chut
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường có kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng lĩnh lãi cuối kì tại Eximbank dao động từ 4,6%/năm đến 8,4%/năm.

Từ kì hạn 12 tháng, lãi suất mới có sự khác biệt rõ, lãi suất tiết kiệm 12 tháng là 7,4%/năm, giảm 0,2 điểm phần % so với tháng 2.

Lãi suất kì hạn 15 tháng ở mức 7,8%, giảm 0,2 điểm phần % so với tháng 2; lãi suất kì hạn 18 tháng giảm 0,1 điểm phần % xuống 7,9%.

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, lãi suất được hưởng là 0,2%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 2; với các khoản tiền gửi kì hạn ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất là 0,5%/năm.

Mức lãi suất cao nhất là 8,4%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng (số tiền gửi từ 100 tỉ đồng trở lên) và 24 tháng (từ 500 tỉ đồng trở lên).

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 3/2020:

Kì hạn

Lãnh lãi hàng tháng 

Lãnh lãi hàng quí

Lãnh lãi cuối kì

Không kì hạn

 

 

0,20

1 tuần

 

 

0,50

2 tuần

 

 

0,50

3 tuần

 

 

0,50

1 tháng

 

 

4,60

2 tháng

4,60

 

4,80

3 tháng

4,80

 

5,00

4 tháng

4,90

 

5,00

5 tháng

4,90

 

5,00

6 tháng

5,40

5,50

5,60

7 tháng

5,50

 

5,70

8 tháng

5,50

 

5,70

9 tháng

5,60

5,70

5,80

10 tháng

5,60

 

5,80

11 tháng

5,60

 

5,80

12 tháng

7,20

7,20

7,40

13 tháng

 

 

8,40

15 tháng

7,50

7,60

7,80

18 tháng

7,50

7,60

7,90

24 tháng

7,50

7,60

8,40

36 tháng

7,50

7,60

8,00

60 tháng

4,70

5,00

6,00

Bên cạnh đó, từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/3, Eximbank triển khai chương trình "Tháng 3 đặc quyền cùng Violet nhận liền Vàng” dành cho thẻ tín dụng Violet, không áp dụng cho thẻ cán bộ nhân viên của Eximbank.

Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận ba giả giải, mỗi giải 1 chỉ vàng miếng SJC. Áp dụng cho 3 chủ thẻ đạt doanh số cao nhất, doanh số xét trao thưởng đạt từ 30 triệu đồng được tích lũy trong tháng 3/2020.

Trường hợp có nhiều hơn 3 chủ thẻ cùng đạt mức doanh số cao nhất, ưu tiên trao thưởng cho chủ thẻ đạt doanh số cao nhất và sớm nhất. Chủ thẻ có thể nhận tiền thay cho nhận vàng, tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản thẻ.

lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 32020 co thay doi doi chut Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19

Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh.

lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 32020 co thay doi doi chut Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ...

lai suat ngan hang eximbank moi nhat thang 32020 co thay doi doi chut Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ...

Truyền hình