Ngày 1/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội xác định một trong những phương hướng của nhiệm kỳ này là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Độc đáo phong tục ăn Tết của dân tộc Si La ở Lai Châu Độc đáo phong tục ăn Tết của dân tộc Si La ở Lai Châu
Đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nghĩa thôn bản của Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) Đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nghĩa thôn bản của Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cũng xác định trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp hữu nghị vững mạnh…

Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu).

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm tạo bước phát triển căn bản về công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức Liên hiệp phát triển vững mạnh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu cần xây dựng chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ với lộ trình cụ thể; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các địa phương của các nước trong khu vực và trên thế giới, các đại sứ quán, các tổ chức viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với các đối tác truyền thống, đặc biệt là với các nước láng giềng Trung Quốc và Lào, các nước đối tác lớn, quan trọng.

Nâng cao tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động đối ngoại nhân dân; tích cực, chủ động triển khai chương trình vận động dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; tăng cường sử dụng các hình thức trực tuyến để kết nối, tiếp xúc với các tổ chức viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân. Nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân…

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa III. Tại phiên họp thứ nhất, ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu khóa III.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1 cá nhân. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017 - 2022.

Giao lưu, gặp mặt với lưu học sinh Lào đang học tập tại Lai Châu Giao lưu, gặp mặt với lưu học sinh Lào đang học tập tại Lai Châu
San sẻ công việc chăm sóc gia đình với phụ nữ Hà Giang, Lai Châu San sẻ công việc chăm sóc gia đình với phụ nữ Hà Giang, Lai Châu
In bài viết

Truyền hình