Tôi đang ở Mỹ và muốn hồi hương. Xin hỏi sau khi tôi làm đơn xin xác nhận là người có nguồn gốc Việt Nam, thì tôi có được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như một công dân Việt Nam không?

la nguoi goc vn thi co duoc huong quyen loi va nghia vu nhu cong dan vn

Ảnh TL (minh họa)

* Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam là văn bản thể hiện nội dung nguồn gốc Việt Nam của người cần xác nhận theo huyết thống từ khi sinh ra của người đó, được cấp bởi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi bạn cư trú hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao. Trên cơ sở Giấy xác nhận này, bạn chỉ chứng minh được bạn có nguồn gốc người Việt Nam, nhưng bạn vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý để trở thành công dân Việt Nam.

Theo đó, bạn được Nhà nước Việt Nam bảo hộ theo chính sách riêng đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 7 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

“1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

2. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người đã mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.”

Để có được đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đầy đủ như công dân Việt Nam, bạn phải thực hiện các thủ tục liên quan đến nhập quốc tịch Việt Nam trong trường hợp chưa có quốc tịch Việt Nam hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam trong trường mất quốc tịch Việt Nam.

Chúc bạn thành công!

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự/quehuongonline.vn

In bài viết

Truyền hình