TĐO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021” với mục tiêu khống chế bệnh Dại trên đàn chó nuôi và trên người vào năm 2021 nhằm tiến tới loại trừ bệnh Dại.

Theo đó, chương trình hướng tới trên 95% số xã, phường, thị trấn lập được Danh sách hộ nuôi chó; tỷ lệ chó nuôi được tiêm phòng vắc xin Dại tại các xã, phường, thị trấn đạt trên 85%; trên 70% số tỉnh không có ca bệnh Dại trên chó trong 2 năm liên tiếp.

khong che va tien toi loai tru benh dai vao nam 2021

Trên 95% số xã, phường, thị trấn cần lập được Danh sách hộ nuôi chó. (Ảnh: Internet)

Chương trình cũng hướng đến giảm 60% số tỉnh có nguy cơ cao về bệnh Dại trên người; giảm 60% số người tử vong do bệnh Dại vào năm 2021 so với số ca mắc bệnh Dại trung bình giai đoạn 2011 - 2015.

Để đạt được mục tiêu trên, chương trình đưa ra các giải pháp như: Tổ chức quản lý chó nuôi theo hướng Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp trưởng thôn, ấp, bản lập danh sách hộ nuôi chó và thống kê số lượng chó nuôi thực tế trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ cho công tác tiêm phòng vắc xin Dại triệt để trên đàn chó; tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó.

Đồng thời, tiến hành điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người; xây dựng và cung cấp tài liệu truyền thông; nâng cao năng lực của hệ thống giám sát; điều tra và xử lý ổ dịch; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển chó; nâng cao năng lực chuyên môn trong phòng, chống bệnh Dại; xây dựng vùng an toàn bệnh Dại.

Hải Yến

Truyền hình