Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến nay, có 25.489 đơn vị và 1.207.130 lao động đã được cơ quan BHXH xác nhận theo quy định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.
Tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển để bảo vệ rạn san hô Tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển để bảo vệ rạn san hô "nghìn năm" ở Hòn Mun
Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/người/năm Giảng viên học tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/người/năm

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ), thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo toàn ngành ập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ thuộc diện được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng.

Hơn 407 nghìn lao động đã được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
Hơn 400 nghìn lao động đã được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Ảnh minh họa

Đến nay, cơ quan BHXH đã tiến hành xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT (với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ: tối đa 3 tháng) cho 20.570 đơn vị với 1.150.384 lao động phát sinh tại 54 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.145.966 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Với nhóm NLĐ quay trở lại thị trường lao động, có mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng (xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TT), cơ quan BHXH đã xác nhận cho 4.919 đơn vị với 56.746 lao động tại 44 tỉnh, thành phố có phát sinh hồ sơ. Trong đó, có 54.894 lao động có tham gia BHXH bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trên cơ sở danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH có nhiệm vụ xác nhận các trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng được hỗ trợ.

Bên cạnh sự nỗ lực, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, bảo hiểm y tế, ngành BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân để triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ, người sử dụng lao động theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ. Qua đó, thể hiện sự chung sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất và ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Bộ Công an đã đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cho Công an xã, thị trấnBộ Công an đã đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cho Công an xã, thị trấn
Xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao độngXử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
In bài viết

Truyền hình