Mới đây, Trường Trung học cơ sở Tân Đức, Việt Trì, Phú đã tổ chức tuyên truyền, phát động về cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 cho tập thể giáo viên và học sinh.
Khởi động cuộc thi Khởi động cuộc thi "Hoa hậu biển đảo Việt Nam 2022"
Phú Thọ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho gần 100 học viên Phú Thọ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho gần 100 học viên
Học sinh Phú Thọ thi tìm hiểu kiến thức biển đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
Học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Đức, Việt Trì, Phú Thọ.

Thực hiện theo công văn số 206 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Việt Trì về việc phát động và tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển đảo Việt Nam “ Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

Để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ... Trường Trung học cơ sởTân Đức, Việt Trì, Phú Thọ đã tổ chức tuyên truyền, phát động về cuộc thi tìm hiểu kiến thức biển đảo Việt Nam “ Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 cho tập thể giáo viên và học sinh. Qua đó đã lựa chọn 1 video để gửi thông điệp đến các em học sinh, sinh viên hiểu rõ trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công nghệ thông tin, Ô tô, Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học dẫn đầu chuyển đổi bền vững của Châu Á Công nghệ thông tin, Ô tô, Khoa học sự sống và Công nghệ sinh học dẫn đầu chuyển đổi bền vững của Châu Á
Thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
In bài viết

Truyền hình