Học phí Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2020: Đại học Nông Lâm - Đại học Huế vừa thông báo mức học phí các ngành đào tạo năm học 2020-2021.
Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 xét tuyển Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 xét tuyển
Điểm sàn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020 xét học bạ đợt 2 Điểm sàn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020 xét học bạ đợt 2
hoc phi dai hoc nong lam dai hoc hue nam 2020 du kien

Cụ thể như sau:

TT Mã ngành Tên ngành Học phí (1 năm)
1 7620103 Khoa học đất 11,700,000
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 11,700,000
3 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 11,700,000
4 7540101 Công nghệ thực phẩm 11,700,000
5 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 11,700,000
6 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 11,700,000
7 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 11,700,000
8 7520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 11,700,000
9 7620102 Khuyến nông 9,800,000
10 7620105 Chăn nuôi 9,800,000
11 7620109 Nông học 9,800,000
12 7620110 Khoa học cây trồng 9,800,000
13 7620112 Bảo vệ thực vật 9,800,000
14 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 11,700,000
15 7620116 Phát triển nông thôn 9,800,000
16 7620201 Lâm học 9,800,000
17 7620202 Lâm nghiệp đô thị 9,800,000
18 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 9,800,000
19 7620301 Nuôi trồng thủy sản 9,800,000
20 7620302 Bệnh học thủy sản 9,800,000
21 7620305 Quản lý thủy sản 9,800,000
22 7640101 Thú y 9,800,000
23 7850103 Quản lí đất đai 11,700,000
24 7340116 Bất động sản 11,700,000
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 11,700,000
26 7420203 Sinh học ứng dụng 11,700,000
27 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 9,800,000
28 7620119 Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn 9,800,000

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2020 là 1.595. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường năm 2020 thấp nhất là 15 điểm.

Được biết, điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2019 từ 13 đến 15 điểm. Ngành chế biến lâm sản có mức điểm chuẩn cao nhất là 15 điểm.

Dự kiến, điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Huế năm 2020 sẽ được công bố vào ngày 5/10.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2 Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên - Môi trường TP HCM năm 2020 xét học bạ Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên - Môi trường TP HCM năm 2020 xét học bạ
In bài viết

Truyền hình