Đối tượng được cho vay là người nghèo, các đối tượng chính sách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Hộ mới thoát nghèo được tiếp tục vay vốn chính sách Hộ mới thoát nghèo được tiếp tục vay vốn chính sách
100% người khuyết tật có nhu cầu, điều kiện được vay vốn ưu đãi 100% người khuyết tật có nhu cầu, điều kiện được vay vốn ưu đãi

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Người dân làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội ở xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Hà Nội mới
Người dân làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội ở xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Hà Nội mới

Theo quyết định này, nguồn vốn phân bổ là hơn 1.977,5 tỷ đồng, bao gồm: hơn 921,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung năm 2022 và hơn 1.056 tỷ đồng từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng.

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn ủy thác bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lặp với các chương trình hỗ trợ có liên quan của trung ương và thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, lồng ghép triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nhân dân trên địa bàn.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành, cơ quan liên quan và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp hoàn thiện hồ sơ cho vay, triển khai giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy trình, quy định hiện hành…

UBND và ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo tổ chức triển khai cho vay, kiểm tra sử dụng vốn đến các đối tượng thụ hưởng bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn vay, tránh trùng lặp các chương trình hỗ trợ có liên quan của Trung ương và thành phố.

Khôi phục sản xuất: Doanh nghiệp Khôi phục sản xuất: Doanh nghiệp "khát" lao động
Khôi phục sản xuất, kinh doanh từ tháng 10/2021 Khôi phục sản xuất, kinh doanh từ tháng 10/2021
In bài viết

Truyền hình