Học thuyết Mác- Lênin, Học thuyết khoa học và cách mạng được Các Mác và Ăng ghen sáng lập và được phát triển, sáng tạo bởi Lênin, học trò xuất sắc của hai ông. Sau nhiều thế kỷ, Học thuyết ngày càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại của nó. Học thuyết Mác- Lênin, cùng với tư tưởng ...
gia tri vung ben cua hoc thuyet mac lenin [Infographics] V.I.Lenin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Ngày 22/4 kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I. Lenin (1870-2020), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân ...

gia tri vung ben cua hoc thuyet mac lenin Lenin - vị lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng kiệt xuất đã mở ra thời đại mới của nhân loại

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ thiên tài, nhà ...

Chủ nghĩa Mác - Lênin đã soi sáng con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt nhân dân ta trong suốt 90 năm qua. Từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp cận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc trong Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Người đã khẳng định “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”.

Trong cuốn Đường Kách mệnh, Người từng viết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Người luôn khẳng định vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải học tập, tu dưỡng và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo Người, chủ nghĩa Mác - Lênin là “cái cẩm nang thần kỳ”, là “kim chỉ nam” cho cách mạng Việt Nam: “Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lênin với tình hình thực tế của nước ta, cho nên đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác”; “Học tập chủ nghĩa Mác Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh của nước ta”.

gia tri vung ben cua hoc thuyet mac lenin
V.I.Lênin

Việc một số đối tượng thù địch chống phá cách mạng nước ta cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là giáo điều, xơ cứng, đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh để hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin là một việc hết sức sai lầm về quan điểm lịch sử và logic. Về mặt lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác- Lênin là nguồn gốc lý luận, là cơ sở chủ yếu nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc, đồng thời vận dụng sáng tạo, phát triển, bổ sung chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại mới.

Sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua là minh chứng sinh động nhất cho việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về vai trò của quần chúng Nhân dân, về sức mạnh của đoàn kết, về xây dựng Nhà nước …đã được Hồ Chí Minh vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin chính là phủ nhận nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự xuyên tạc, không có căn cứ khoa học.

Hiện nay, căn bệnh lười học tập lý luận trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết, khi bị các thế lực thù địch tuyên truyền, lợi dụng, cho rằng Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, đã có những người dao động, hoang mang, không hiểu rằng tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ sự tiếp cận và nghiên cứu chủ nghĩa Mác. Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lênin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, chúng ta càng khẳng định giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cách mạng mới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, chắc chắn Đảng sẽ lãnh đạo Nhân dân ta thu được nhiều thắng lợi mới.

gia tri vung ben cua hoc thuyet mac lenin Lenin - vị lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng kiệt xuất đã mở ra thời đại mới của nhân loại

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin, cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ thiên tài, nhà ...

gia tri vung ben cua hoc thuyet mac lenin Nghệ An và Ulyanovsk (Nga) xây dựng tượng đài Lenin tại thành phố Vinh

Dự án được xây dựng ở khu vực vườn hoa đầu đường Lenin (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) trên diện tích 3.040 m2, kinh ...

baotuyenquang.com.vn
In bài viết

Truyền hình