Sáng 26/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân TP Hà Nội, với sự góp mặt của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, sở, ngành TP.
DAFO, TLSQ Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao đổi về các hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao DAFO, TLSQ Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao đổi về các hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Công tác đối ngoại Nhân dân của nước ta là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân tạo thành 3 trụ cột trong mặt trận đối ngoại chung của đất nước ta.

Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy
Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà nội phát biểu tại hội thảo.

Tham dự hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh cho biết, đối ngoại nhân dân cần phát huy thế mạnh của mình, khẳng định được “vai trò trụ cột” thông qua những đóng góp thiết thực, cụ thể trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, còn giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, huy động được các nguồn lực bên ngoài để phát triển, xây dựng tổ quốc, tạo được “vị thế” trên trường quốc tế; đóng góp vào việc nâng cao vị thế chung của đất nước và phải củng cố, xây dựng tổ chức để đáp ứng yêu cầu của nền ngoại giao “toàn diện” và “hiện đại”.

Trong thời gian tới, đối ngoại nhân dân (ĐNND) cần tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của ĐNND trong toàn hệ thống chính trị, thúc đẩy thể chế hóa kịp thời và thực hiện nhất quán các chỉ đạo của Đảng về công tác ĐNND, tạo điều kiện cho các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân phát triển và phát huy hiệu quả hoạt động; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trên tất cả các lĩnh vực; Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Tích cực triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm nguồn lực cho ĐNND; Tích cực góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện và hiện đại.

Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy
Ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

Tham luận tại hội thảo, Phó trưởng ban Công tác đa phương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Phương Hiền, đã đề xuất một số giải pháp phát triển đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Phương Hiền Hiền khẳng định, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội, cũng như những thách thức mới. Liên hiệp Hữu nghị TP Hà Nội đang có rất nhiều lợi thế: là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước, cửa ngõ giao lưu quốc tế; là nơi tập trung các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức và tập đoàn kinh tế quốc tế, nơi diễn ra các hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước.

Qua đó, với những yêu cầu mới, nhận thức mới, Bà Nguyễn Thị Phương Hiền đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của Thủ đô trong các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị TP Hà Nội: thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp đối ngoại nhân dân của TP nói riêng cả nước nói chung; xác định cho mình một “phương châm”, một “khẩu hiệu”, hay một “kim chỉ nam” cho hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân TP, bà Phan Lan Tú, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội cho rằng, cần tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đối với công tác này, qua đó tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các hội hữu nghị.

Bên cạnh đó, TP cần nâng cao nhận thức của sở, ban, ngành, quận, huyện và Nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân cũng như chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Liên hiệp, của các hội hữu nghị, để mọi người hiểu rõ ủng hộ, tạo điều kiện và tham gia tích cực; Tăng cường, đa dạng hóa các kênh thông tin và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại để quảng bá các hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn thành phố…

Chia sẻ về một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025, đại diện Sở Ngoại vụ Hà Nội cho rằng, giai đoạn tới có ý nghĩa quan trọng, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng có những điểm mới, tập trung vào việc tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển; đổi mới sáng tạo, xác định hiệu quả đối ngoại không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm, động lực cho phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở mục tiêu đó, với nhiệm vụ là cơ quan chủ trì tham mưu về việc triển khai công tác đối ngoại của Thành phố, Sở Ngoại vụ khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ cùng với Ủy ban MTTQ Thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố để không ngừng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy
Toàn cành Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân TP Hà Nội do Liên hiệp Hữu nghị TP Hà Nội chủ trì.

Cũng tại Hội thảo, nhiều đại biểu đã đưa ra các kiến nghị với công tác chỉ đạo, rà soát về cơ chế, chính sách để tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường phối hợp đảm bảo sự chặt chẽ giữa 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng- Ngoại giao Nhà nước- Đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhìn nhận một số hạn chế trong công tác đối ngoại Nhân dân thời gian qua, đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Trong đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền và đối ngoại với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác đối ngoại Nhân dân; Tham mưu để Trung ương sớm ban hành Chỉ thị mới về công tác này.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn TP. Hà Nội, đóng góp quan trọng trong thúc đẩy toàn diện công tác xúc tiến đầu tư, phát triển văn hóa, xã hội.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền và đối ngoại với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, mở rộng phạm vi, quy mô và lực lượng tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân trong, ngoài Thành phố và các địa phương khác…

5 hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trong nhiệm kỳ mới 5 hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trong nhiệm kỳ mới
Điều động ông Đỗ Việt Hà nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh Điều động ông Đỗ Việt Hà nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh
In bài viết

Truyền hình