Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Theo đó, dự kiến, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được giãn, hoãn nộp khoảng 125.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, mặt nước.
Người lao động ở trọ được hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng Người lao động ở trọ được hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng
Đề xuất lùi thời hạn nộp 3 loại thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh Đề xuất lùi thời hạn nộp 3 loại thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý 1 năm 2022; gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6 năm 2022 và quý 2 năm 2022; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2022, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2022.

Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/10; kỳ tính thuế quý 1 năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022.

Đề xuất gia hạn khoảng 125.000 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp
Đề xuất gia hạn khoảng 125.000 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp - Ảnh minh họa.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 tới tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022; thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm).

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022.

Như vậy, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo đề nghị của Bộ Tài chính sẽ vào khoảng 125.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, số thu NSNN của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2022. Trong đó, số thuế GTGT được gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2022 và quý 1, quý 2 năm 2022 là khoảng 53.300 - 54.300 tỷ đồng. Số thuế TNDN ước tính được gia hạn trong quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế 2022 khoảng 51.000 - 52.000 tỷ đồng.

Với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, số thuế được gia hạn là khoảng 15.304 tỷ đồng. Số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng.

Về đối tượng được giãn, hoãn, Bộ Tài chính đề xuất là toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 của Chính phủ.

Được biết, đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của dịch COVID-19 nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Để tránh trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép giao thẩm quyền cho Bộ Tài chính hướng dẫn nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, tổng số thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn trong năm 2021 là khoảng 92.900 tỷ đồng.

Cá tra sang Mỹ đón tin vui Cá tra sang Mỹ đón tin vui
Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, có thêm doanh nghiệp cá tra Việt Nam được hưởng mức thuế 0% sang thị trường Mỹ.
Thông qua nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu Thông qua nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Mức giảm tối đa theo đề xuất của Chính phủ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
In bài viết

Truyền hình