Sáng 11/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chủ trì Hội nghị có: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hội nghị Đoàn Chủ tịch và các tổ chức thành viên (ngày 4/2) đã thống nhất phân bổ 29 người của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV. Trong đó, 25 tổ chức thành viên, mỗi tổ chức được giới thiệu một người; Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu 2 người và 2 cá nhân tiêu biểu là Ủy viên (một trí thức, một người dân tộc thiểu số).

Theo danh sách được Ban Thường trực trình hội nghị, 2 cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu là: ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, 100% cử tri bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu hai cán bộ chuyên trách nêu trên ứng cử ĐBQH khóa XV. Không có ý kiến nêu các vụ việc cần xác minh về người ứng cử.

Ngoài ra, có 2 cá nhân tiêu biểu được giới thiệu ứng cử, gồm: bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải và ông Thổ Út, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai. Cả hai cá nhân nói trên đều được 100% cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm và nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, cho ý kiến, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết đồng ý giới thiệu 4 người nêu trên ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội
Hội nghị biểu quyết giới thiệu 4 người ra ứng cử ĐBQH khóa XV.

Sau hội nghị này, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ nội dung cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai vào ngày 18/3, để lập danh sơ bộ 500 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cả ở Trung ương và địa phương.

16 mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp 16 mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp
Thường vụ Quốc Hội đánh giá cao nỗ lực, thành tích ấn tượng đạt được của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021 Thường vụ Quốc Hội đánh giá cao nỗ lực, thành tích ấn tượng đạt được của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021
In bài viết

Truyền hình