Đối với người nước ngoài có nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam cần đảm bảo đủ các điều kiện theo từng trường hợp nhập tịch cụ thể.    
dieu kien nhap quoc tich viet nam cho nguoi nuoc ngoai Người Việt Nam tại nước ngoài lan tỏa tấm lòng nhân ái trong mùa dịch COVID-19
dieu kien nhap quoc tich viet nam cho nguoi nuoc ngoai Video: Người nước ngoài cảm thấy an toàn và đáng sống khi ở Việt Nam
dieu kien nhap quoc tich viet nam cho nguoi nuoc ngoai

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài

Việt Nam đã có quy định về các trường hợp công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam cụ thể như sau:

Điều kiện cơ bản khi nhập tịch Việt Nam

Công dân nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam nếu có mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần đảm bảo đủ các điều kiện cơ bản sau:

a) Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam. Điều này được đánh giá trên cơ sở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt của người xin nhập quốc tịch Việt Nam với công dân Việt Nam trong cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó;

d) Công dân nước ngoài đang thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam được tính từ ngày người xin nhập quốc tịch Việt Nam được cấp thẻ thường trú;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. Khả năng này được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người xin nhập quốc tịch Việt Nam hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam gồm:

- Người có công lao đặc biệt đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người có tài năng thực sự vượt trội trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp 2: Công dân nước ngoài muốn có hai quốc tịch

Công dân nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn muốn giữa quốc tịch nước ngoài (hai quốc tịch) chỉ được thực hiện nếu:

- Công dân này là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Việt Nam trong trường hợp đặc biệt, có thể không phải thôi quốc tịch nước ngoài, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

Trong trường hợp này, công dân muốn nhập quốc tịch cần phải đảm bảo các điều kiện cụ thể như sau:

- Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.

- Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng.

- Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường hợp 3: Quốc tịch của con chưa thành niên khi mẹ thay đổi quốc tịch

Theo điều 35 Luật Quốc tịch 2008 quy định: “Quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam

1. Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ”.

dieu kien nhap quoc tich viet nam cho nguoi nuoc ngoai Video: Người nước ngoài cảm thấy an toàn và đáng sống khi ở Việt Nam

Những người nước ngoài đang sống tại Việt Nam đang truyền đi thông điệp về một Việt Nam an toàn và đáng sống, dù cho dịch COVID-19 ...

dieu kien nhap quoc tich viet nam cho nguoi nuoc ngoai Người nước ngoài tại Việt Nam chung tay ủng hộ cây gạo ATM

Sáng kiến cây ATM gạo để hỗ trợ cho người dân nghèo trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã nhận được lời ngợi khen ...

dieu kien nhap quoc tich viet nam cho nguoi nuoc ngoai Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng ...

Truyền hình