Đến 1 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Đi vào biển Đông gió giật cấp 11 Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Đi vào biển Đông gió giật cấp 11
Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão

Hồi 01 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Diễn biến áp thấp nhiệt đới gần biển Đông: 24 giờ tới mạnh lên thành bão
Diễn biến áp thấp nhiệt đới gần biển Đông: 24 giờ tới khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Đi vào đất liền trong đêm 16/10, gió giật cấp 8 Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Đi vào đất liền trong đêm 16/10, gió giật cấp 8
Thời tiết 17/10: Áp thấp nhiệt đới khiến Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rất lớn Thời tiết 17/10: Áp thấp nhiệt đới khiến Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rất lớn
Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Mưa đặc biệt to ở miền Trung, gió giật cấp 9 Diễn biến áp thấp nhiệt đới: Mưa đặc biệt to ở miền Trung, gió giật cấp 9
In bài viết

Truyền hình