Điểm sàn Đại học Tây Nguyên năm 2020: Trường Đại học Tây Nguyên vừa thông báo điểm sàn các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Điểm sàn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2020 điều chỉnh mới nhất Điểm sàn Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2020 điều chỉnh mới nhất
Điểm sàn Đại học Thành Đô năm 2020 xét tuyển Điểm sàn Đại học Thành Đô năm 2020 xét tuyển
4702 yiym san yyi hyc tay nguyen phyyng thyc yanh gia nyng lyc nym 2020
Điểm sàn Đại học Tây Nguyên phương thức đánh giá năng lực 2020 vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ (Điểm sàn)

Điều kiện phụ

KHOA Y DƯỢC

1

7720101

Y khoa

10

800

2

7720301

Điều dưỡng

5

800

3

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

5

800

KHOA KINH TẾ

4

7310101

Kinh tế

5

600

5

7310105

Kinh tế phát triển

5

600

6

7340101

Quản trị kinh doanh

5

600

7

7340121

Kinh doanh thương mại

5

600

8

7340201

Tài chính - Ngân hàng

5

600

9

7340301

Kế toán

5

600

10

7620115

Kinh tế nông nghiệp

5

600

KHOA SƯ PHẠM

11

7140201

Giáo dục Mầm non

5

800

Thí sinh phải có điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển

12

7140206

Giáo dục Thể chất

25

600

13

7140202

Giáo dục Tiểu học

5

800

14

7140202JR

Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai

5

800

15

7140217

Sư phạm Ngữ văn

30

800

16

7229030

Văn học

5

600

KHOA NGOẠI NGỮ

17

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

5

800

18

7220201

Ngôn ngữ Anh

5

600

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

19

7140209

Sư phạm Toán học

20

800

20

7140211

Sư phạm Vật lý

50

800

21

7140212

Sư phạm Hóa học

60

800

22

7140213

Sư phạm Sinh học

35

800

23

7420201

Công nghệ sinh học

5

600

24

7480201

Công nghệ thông tin

5

600

25

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

5

600

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP

26

7620110

Khoa học cây trồng

5

600

27

7620112

Bảo vệ thực vật

5

600

28

7620205

Lâm sinh

5

600

29

7540101

Công nghệ thực phẩm

5

600

30

7850103

Quản lí đất đai

5

600

KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y

31

7620105

Chăn nuôi

5

600

32

7640101

Thú y

5

600

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

33

7229001

Triết học

5

600

34

7140205

Giáo dục Chính trị

35

800

Điểm sàn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2020 dự kiến Điểm sàn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2020 dự kiến
Điểm sàn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020 xét tuyển Điểm sàn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020 xét tuyển
In bài viết

Truyền hình