Điểm sàn Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020: Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020 đã chính thức được công bố đến các thí sinh.
Điểm sàn Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020 Điểm sàn Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2020
Điểm sàn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2020 xét tuyển đợt 1 Điểm sàn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2020 xét tuyển đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:

Dai hoc Mo - Dia Chat cong bo diem san nam 2020

Ghi chú: Công thức tính điểm xét

- Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có).

- Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

Điểm sàn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2020 Điểm sàn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2020
Điểm sàn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2020 Điểm sàn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2020
In bài viết

Truyền hình