Điểm sàn Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 đối với các ngành đào tạo chính quy.
In bài viết

Truyền hình