Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 3: Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét học bạ THPT năm 2020.
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM 2020 Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM 2020
Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2020 Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 3 cụ thể như sau:

Diem chuan hoc ba dot 3 2020 DH Cong Nghiep Det May Ha Noi

Ghi chú: Điểm trúng tuyển là tổng điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm tru tiên đối tượng, khu vực.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét học bạ năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét học bạ năm 2020
Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020 Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại thương theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2020
In bài viết

Truyền hình