6h ngày 2/6, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19, đánh dấu 47 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng.

Truyền hình