Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng việc giải thể hay giữ lại tổ chức KH&CN công lập, phải dựa trên định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Các tổ chức KH&CN công lập tồn tại phải đáp ứng được yêu cầu của ngành, tổ chức của mình, giữ vai trò không thể thay thế trong phát triển.
Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
Phát biểu tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiều trăn trở, suy nghĩ để phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên trí tuệ của đất nước. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhất là đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Tổ chức WVI hỗ trợ TP Cần Thơ vật tư y tế có giá trị gần 15.000 USD phòng, chống dịch COVID-19 Tổ chức WVI hỗ trợ TP Cần Thơ vật tư y tế có giá trị gần 15.000 USD phòng, chống dịch COVID-19
Chiều 12/9, Tổ chức World Vision International (WVI/Mỹ) đã hỗ trợ TP Cần Thơ 1.167 hộp khẩu trang y tế, 966 bộ quần áo bảo hộ y tế và 500 chai nước sát khuẩn, với trị giá khoảng 14.993 USD thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Tọa đàm trực tuyến với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp... để phối hợp lập quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng chủ trì Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày dự thảo Đề cương báo cáo phương án quy hoạch hệ thống tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

So với quy hoạch giai đoạn trước, trong quy hoạch lần này có đề cập đến nhiều nội dung mới quan trọng. Cụ thể, cần xác định để tích hợp trong các quy hoạch có liên quan (quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); đề xuất “phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập và các hoạt động KH,CN&ĐMST” và “danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện”.

Các đại biểu tham dự đều thống nhất với tinh thần của dự thảo quy hoạch; đồng thời đã tập trung góp ý, hoàn thiện dự thảo quy hoạch; thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện phương án quy hoạch hệ thống các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành.

Để duy trì tổ chức Khoa học – Công nghệ gắn với tự chủ
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã giải đáp nhiều câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu.

Liên quan đến căn cứ để xây dựng phương án quy hoạch, Thứ trưởng cho biết, các bộ, ngành cần căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương đến các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; văn bản hướng dẫn về tiêu chí sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức KH&CN để nghiên cứu, xác định những nội dung về KH&CN nào để phát triển ngành, để từ đó, có phương án quy hoạch phù hợp, đáp ứng yêu cầu của ngành, lĩnh vực; đảm bảo các tổ chức KH&CN có đủ nguồn lực để hoạt động.

Đặc biệt, về việc duy trì tổ chức KH&CN gắn với tự chủ, Thứ trưởng giải thích: việc giải thể hay giữ lại tổ chức KH&CN công lập, phải dựa trên định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Các tổ chức KH&CN công lập tồn tại phải đáp ứng được yêu cầu của ngành, tổ chức của mình, giữ vai trò không thể thay thế trong phát triển. "Mức độ tự chủ không phải là căn cứ để xét tồn tại hay không đối với một tổ chức KH&CN công lập", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước đề xuất của một số đơn vị, Thứ trưởng cho biết sẽ trực tiếp trao đổi và tháo gỡ cũng như chỉ đạo các đơn vị đồng hành để việc quy hoạch đạt hiệu quả. Theo kế hoạch, Bộ KH&CN sẽ làm việc với các đơn vị có nhu cầu để nắm bắt tình hình thực tế, nội dung quy hoạch để xây dựng quy hoạch có hiệu quả.

Trước đó, Bộ KH&CN đã xây dựng văn bản gửi các địa phương phối hợp Lập phương án Quy hoạch hệ thống tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Đề cương báo cáo phương án quy hoạch gồm 4 phần: Các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch của bộ, ngành; Phân tích hiện trạng của mạng lưới tổ chức KH&CN thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành; Phân tích, đánh giá bối cảnh kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới định hướng phát triển các tổ chức KH&CN trong phạm vi bộ, ngành quản lý; Đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền bộ, ngành quản lý thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kèm theo là các biểu tổng hợp số liệu minh chứng cho nội dung quy hoạch.

Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững Thủ tướng đặt hàng các nhà khoa học, các trí thức nhiều đề tài quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
Phát biểu tại Hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ nhiều trăn trở, suy nghĩ để phát huy hơn nữa nguồn tài nguyên trí tuệ của đất nước. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải có nhận thức mới, tư duy khoa học mới gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhất là đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Tổ chức WVI hỗ trợ TP Cần Thơ vật tư y tế có giá trị gần 15.000 USD phòng, chống dịch COVID-19 Tổ chức WVI hỗ trợ TP Cần Thơ vật tư y tế có giá trị gần 15.000 USD phòng, chống dịch COVID-19
Chiều 12/9, Tổ chức World Vision International (WVI/Mỹ) đã hỗ trợ TP Cần Thơ 1.167 hộp khẩu trang y tế, 966 bộ quần áo bảo hộ y tế và 500 chai nước sát khuẩn, với trị giá khoảng 14.993 USD thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) nhằm phòng chống dịch COVID-19.
Tích cực xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030 Tích cực xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030
Chú trọng đổi mới tư duy và hành động, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với quá trình hội nhập quốc tế, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển kinh tế số, xã hội số là những điểm quan trọng trong dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.
In bài viết

Truyền hình