Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có 15 doanh nghiệp khu vực tư nhân có vốn hóa trên 1 tỷ USD và đến năm 2030 nâng con số lên 20.
Amazon Prime Day 2020 ghi nhận mức doanh số kỷ lục tới 3,5 tỷ USD Amazon Prime Day 2020 ghi nhận mức doanh số kỷ lục tới 3,5 tỷ USD
Việt Nam - điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam - điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa qua đã đặt mục tiêu trung bình giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng số doanh nghiệp hoạt động đạt khoảng 15%/năm; tăng tỷ lệ doanh nghiệp vừa và lớn chiếm khoảng 5-6% trong tổng số doanh nghiệp vào năm 2025, phấn đấu đạt 8% vào năm 2030.

Đặt mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có 15 doanh nghiệp vốn hoá trên 1 tỷ USD
Đặt mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có 15 doanh nghiệp trên 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, mức tăng trưởng bình quân số lao động 2021-2030 đạt 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt khoảng 23-25%/năm.

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra mục tiêu đến năm 2025, có 15 doanh nghiệp khu vực tư nhân có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Con số vào năm 2030 là 20 doanh nghiệp.

Trong 10 năm tới, dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 nằm trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII xác định không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế, phát triển lực lượng doanh nghiệp của người Việt Nam ngày càng vững mạnh và huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, nâng cao hiệu quả và lợi ích do hội nhập quốc tế mang lại.

Để phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng trước mắt, cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sau tác động bởi dịch bệnh COVID-19; phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong một số ngành, tạo cực tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; tăng cường liên kết doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phát triển doanh nghiệp.

Amazon Prime Day 2020 ghi nhận mức doanh số kỷ lục tới 3,5 tỷ USD Amazon Prime Day 2020 ghi nhận mức doanh số kỷ lục tới 3,5 tỷ USD

Các nhà bán hàng, đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đánh dấu doanh số kỷ lục vượt mốc 3,5 tỷ đô la ...

Việt Nam - điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam - điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam là điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Nhật Bản…

Tìm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh sau dịch COVID-19 Tìm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh sau dịch COVID-19

Vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội hữu nghị Việt-Anh tổ chức Hội thảo trực tuyến Triển vọng kinh tế-thương mại Việt ...

In bài viết

Truyền hình