Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Dương Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Dương
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 7 người trúng cử ĐBQH tại Sóc Trăng

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Sóc Trăng và các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung:

1. Ông Lâm Văn Mẫn, sinh ngày 10/12/1970, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Ông Hoàng Thanh Tùng, sinh ngày 25/12/1966, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bungari.

3. Bà Phạm Thị Minh Huệ, sinh ngày 02/3/1984, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Thạnh Trị:

1. Ông Nguyễn Xuân Dắt, sinh ngày 14/01/1967, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9.

2. Bà Tô Ái Vang, sinh ngày 29/5/1975, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề:

1. Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 02/02/1985, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

2. Ông Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức), sinh ngày 24/4/1970, Tu sĩ; Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì Chùa Som Rông; Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Quảng Trị bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nam Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nam
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hà Nam bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình