Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hòa Bình Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hòa Bình
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Giang Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Giang
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 7 người trúng cử ĐBQH tại Khánh Hòa

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh:

1. Ông Trần Tuấn Anh, sinh ngày 06/4/1964, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

2. Ông Lê Xuân Thân, sinh ngày 02/5/1961, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Nha Trang:

1. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, sinh ngày 10/01/1960, Luật sư, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

2. Ông Hà Quốc Trị, sinh ngày 18/02/1969, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa:

1. Ông Trần Ngọc Khánh, sinh ngày 14/11/1964, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

2. Bà Hà Hồng Hạnh, sinh ngày 18/11/1976, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Ông Lê Hữu Trí, sinh ngày 13/02/1968, Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hậu Giang bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Gia Lai bầu ra được 8 ĐBQH từ 14 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk bầu ra được 9 ĐBQH từ 15 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình