Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hòa Bình bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Hòa Bình

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc:

1. Ông Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 02/8/1971, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình.

2. Bà Nguyễn Thị Phú Hà, sinh ngày 17/3/1972, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

3. Ông Hoàng Đức Chính, sinh ngày 16/5/1981, Tỉnh ủy viên; Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy:

1. Bà Trương Thị Mai, sinh ngày 23/01/1958, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu Ba.

2. Bà Đặng Bích Ngọc, sinh ngày 29/9/1980, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình.

3. Ông Nguyễn Cao Sơn, sinh ngày 09/5/1969, Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hậu Giang bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đắk Nông bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Điện Biên Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Điện Biên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Điện Biên bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình