Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Yên Bái bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Bình
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Yên Bái

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên:

1. Ông Đỗ Đức Duy, sinh ngày 20/5/1970, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

2. Bà Triệu Thị Huyền, sinh ngày 23/3/1992, Nhân viên Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

3. Ông Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 26/10/1982, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà, sinh ngày 21/01/1964, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Ông Nguyễn Quốc Luận, sinh ngày 29/10/1975, Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

3. Bà Khang Thị Mào, sinh ngày 05/9/1986, Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Yên Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Phú Yên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Phú Yên bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hưng Yên bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình