Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Lai Châu bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hòa Bình Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hòa Bình
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Giang Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Giang
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Lai Châu

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường:

1. Bà Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu.

2. Ông Nguyễn Hữu Toàn, sinh ngày 30/10/1968, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

3. Ông Tao Văn Giót, sinh ngày 16/8/1990, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ và Nậm Nhùn:

1. Ông Trần Hồng Minh, sinh ngày 04/11/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

2. Ông Hoàng Quốc Khánh, sinh ngày 30/9/1974, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.

3. Ông Hoàng Văn Bình (Hoàng Thanh Bình), sinh ngày 30/11/1970, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hậu Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hậu Giang bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Gia Lai bầu ra được 8 ĐBQH từ 14 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk bầu ra được 9 ĐBQH từ 15 ứng viên.

In bài viết

Truyền hình