Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 53 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 01, huyện Bình Sơn

1. ĐẶNG NGỌC HUY

2. LƯƠNG KIM SƠN

3. TRẦN QUANG TÒA

Đơn vị bầu cử số 02, huyện Bình Sơn

1. BÙI THANH HÀ

2. TRẦN PHƯỚC HIỀN

3. LÊ HOÀNG TÂN

Đơn vị bầu cử số 03, huyện Trà Bồng

1. TÔN LONG HIẾU

2. HỒ NGỌC THỊNH

Đơn vị bầu cử số 04, huyện Trà Bồng

1. HOÀNG ANH NGỌC

2. LÊ HOÀNG QUÂN

Đơn vị bầu cử số 05, huyện Lý Sơn

1. PHẠM THỊ HƯƠNG

2. CAO LÊ TÙNG NGHĨA

Đơn vị bầu cử số 06, huyện Sơn Tịnh

1. VÕ THANH AN

2. LÊ NA

3. TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG

Đơn vị bầu cử số 07, huyện Sơn Hà

1. NGUYỄN BÁ MINH

2. NGUYỄN NGỌC THÁI

3. ĐINH THỊ TRÀ

Đơn vị bầu cử số 08, huyện Sơn Tây

1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

2. ĐINH QUANG VEN

Đơn vị bầu cử số 09, thành phố Quảng Ngãi

1. ĐẶNG VĂN MINH

2. VÕ TẤN TÀI

3. HUỲNH VĂN TỐ

Đơn vị bầu cử số 10, thành phố Quảng Ngãi

1. NGUYỄN THANH DŨNG

2. PHẠM THỊ KIM LIÊN

3. NGUYỄN VĂN LUYỆN

4. PHẠM NGỌC MINH (Đại đức Thích Thông Huy)

5. NGUYỄN CAO PHÚC

Đơn vị bầu cử số 11, huyện Tư Nghĩa

1. NGUYỄN TẤN LÂM

2. BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Đơn vị bầu cử số 12, huyện Tư Nghĩa

1. PHAN ĐẶNG NHÂN ÁI

2. NGUYỄN PHÚC NHÂN

3. NGUYỄN MẠNH THẮNG

Đơn vị bầu cử số 13, huyện Nghĩa Hành

1. NGUYỄN TIẾN DŨNG

2. TRẦN VĂN LUẬT

3. HỒ TRỌNG PHƯƠNG

4. TRẦN HOÀNG TUẤN

Đơn vị bầu cử số 14, huyện Minh Long

1. ĐINH VĂN ĐIẾT

2. ĐINH THỊ HỒNG MINH

Đơn vị bầu cử số 15, huyện Mộ Đức

1. TRẦN THỊ MỸ ÁI

2. NGUYỄN MINH ĐẠO

3. NGUYỄN TẤN ĐỨC

Đơn vị bầu cử số 16, huyện Mộ Đức

1. ĐẶNG NGỌC DŨNG

2. TRẦN THỊ KIỀU HOANH

Đơn vị bầu cử số 17, huyện Ba Tơ

1. VÕ VĂN DƯƠNG

2. TRẦN HOÀNG VĨNH

3. ĐINH NGỌC VỸ

Đơn vị bầu cử số 18, thị xã Đức Phổ

1. LỮ NGỌC BÌNH

2. NGUYỄN NGỌC HẢI

3. ĐINH DUY SUNG

Đơn vị bầu cử số 19, thị xã Đức Phổ

1. NGUYỄN KIÊN

2. HUỲNH TẤN LỰC

3. TRẦN QUANG THÁI

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định vừa ban hành Nghị quyết số 62/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Nghị quyết số 04 công bố kết quả bầu cử và danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2016.
Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBBC Công bố danh sách 61 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.
In bài viết

Truyền hình