Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Nghị quyết số 08/NQ-UBBC để công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026

1. NGUYỄN LONG BIÊN, sinh ngày 8/8/1973, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2. PHẠM VĂN BINH, sinh ngày 8/1/1966, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

3. LÊ CÔNG BÌNH, sinh ngày 26/10/1976, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Tài chính

4. LÊ VĂN BÌNH, sinh ngày 27/06/1965, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

5. TRẦN MINH CẢNH, sinh ngày 30/9/1970, Phó Bí thư Chi bộ; Phó Chánh thanh tra tỉnh

6. NGUYỄN ĐÔ, sinh ngày 11/11/1965, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn

7. LÂM ĐÔNG, sinh ngày 1/2/1971, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

8. NGUYỄN TIẾN ĐỨC, sinh ngày 25/12/1974, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

9. VŨ NGỌC ĐƯƠNG, sinh ngày 4/3/1977, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc

10. CHÂU THỊ THANH HÀ, sinh ngày 26/10/1977, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm

11. CHÂU THANH HẢI, sinh ngày 2/9/1979, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy huyện Thuận Nam

12. NGUYỄN THANH HẢI, sinh ngày 10/4/1970, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng phòng Tổng hợp, Ban dân vận Tỉnh ủy

13. TRẦN HẢI, sinh ngày 15/02/1967, Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Nội vụ

14. TRẦN VĂN HẢI (LINH MỤC TRẦN VĂN HẢI), sinh ngày 5/2/1968, Hạt trưởng hạt Ninh Sơn; Linh mục Quản xứ - Giáo xứ Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Sơn.

15. NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH, sinh ngày 16/02/1982, Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Xã hội; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

16. PHAN THỊ NGÂN HẠNH, sinh ngày 1/9/1979, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

17. PHẠM VĂN HẬU, sinh ngày 15/10/1974, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

18. LÊ KIM HIỆP, sinh ngày 16/4/1984, Đảng ủy viên; Trưởng phòng Nghiệp vụ 1; Sở Tư pháp

19. TRỊNH MINH HOÀNG, sinh ngày 27/5/1979, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải

20. PI NĂNG THỊ HỐN, sinh ngày 2/2/1976, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

21. NGUYỄN THANH HỒNG, sinh ngày 6/7/1969, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Kim Song Mã

22. LÊ THANH HÙNG, sinh ngày 29/11/1971, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

23. NGUYỄN THẾ HÙNG, sinh ngày 5/11/1969, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, đại tá, Giám đốc Công an tỉnh

24. TRẦN VĂN HÙNG (HÒA THƯỢNG THÍCH HẠNH THỂ), sinh ngày 12/5/1961, Tu sĩ Phật giáo; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

25. PHẠM THỊ THANH HƯỜNG, sinh ngày 9/4/1982, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN, sinh ngày 17/11/1983, Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

27. LÊ ĐỨC KHAI, sinh ngày 16/06/1966, Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh

28. TRẦN MINH LỰC, sinh ngày 3/12/1964, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

29. PI NĂNG THỊ MAI, sinh ngày 11/11/1977, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái

30. LÊ HOÀI NAM, sinh ngày 29/7/1966, Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

31. TRẦN MINH NAM, sinh ngày 21/5/1964, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

32. TRẦN QUỐC NAM, sinh ngày 27/12/1971, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

33. NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC, sinh ngày 3/3/1982, Trưởng Ban Kinh tế, Gia đình-xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

34. NGUYỄN QUANG NHẬT, sinh ngày 6/8/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

35. HUỲNH THỊ KIM OANH, sinh ngày 25/11/1960, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh

36. TRẦN ĐỖ OANH, sinh ngày 29/9/1982, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

37. MẪU THÁI PHƯƠNG, sinh ngày 4/11/1976, Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Bác Ái

38. TÔ NGỌC PHƯƠNG, sinh ngày 20/6/1968, Chi ủy viên Chi bộ; Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

39. NGUYỄN PHAN ANH QUỐC, sinh ngày 18/8/1979, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề

40. NGUYỄN THỊ QUÝ, sinh ngày 8/9/1969, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

41. LÊ QUYỆN, sinh ngày 20/10/1967, Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

42. PHẠM THỊ SEN, sinh ngày 14/3/1981, Ủy viên Thường trực, phụ trách lĩnh vực Tổ chức cán bộ- Thi đua-Đối ngoại - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

43. NGUYỄN VĂN THUẬN, sinh ngày 15/01/1958, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

44. CHAMALÉA THỊ THỦY, sinh ngày 20/4/1983, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

45. PI NĂNG THỊ THỦY, sinh ngày 20/4/1969, Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

46. LA THOẠI NHƯ TRANG, sinh ngày 27/9/1979, Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước

47. NGUYỄN DÂNG TUYỂN, sinh ngày 30/6/1966, Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

48. PHAN PHƯƠNG UYÊN, sinh ngày 16/08/1976, Chi ủy viên; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Trung tâm Khuyến nông tỉnh

49. TRƯƠNG THÀNH VIỆT, sinh ngày 2/12/1971, Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

50. VÕ ĐÌNH VINH, sinh ngày 22/02/1977, Tỉnh ủy viên; Giám đốc Sở Công thương

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu vừa có Nghị quyết số 159/ NQ- UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình vừa thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và chính thức công bố kết quả danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Danh sách 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai vừa tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

In bài viết

Truyền hình