Năm học 2022-2023, có 180 trường đại học trên cả nước công bố tuyển sinh dựa trên xét học bạ Trung học phổ thông.
In bài viết

Truyền hình