Hưng Yên có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 13 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Hưng Yên, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Hưng Yên và các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Phạm Thị Hạnh, sinh ngày 20/9/1982, Cán sự Ban Phong trào Tỉnh đoàn Hưng Yên.

2. Bà Vũ Thị Thu Hằng, sinh ngày 01/11/1978, Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

3. Ông Tô Lâm, sinh ngày 10/7/1957, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

4. Bà Đoàn Thị Thanh Mai, sinh ngày 13/11/1971, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Australia.

5. Ông Đỗ Tiến Sỹ, sinh ngày 02/11/1965, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và Ân Thi. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà, sinh ngày 08/8/1989, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hưng Yên.

2. Bà Vũ Hồng Luyến, sinh ngày 29/3/1983, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

3. Bà Đoàn Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 29/3/1984, Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

4. Ông Phạm Đình Toản, sinh ngày 26/5/1966, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Mỹ Hào và các huyện: Văn Giang, Văn Lâm. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Bà Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 17/01/1988, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

2. Ông Nguyễn Đại Thắng, sinh ngày 22/8/1975, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Ông Đào Hồng Vận, sinh ngày 22/4/1973, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

4. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 19/01/1973, Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định
Bình Định có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn
Bắc Kạn có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Bắc Giang có tổng cộng 15 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 9 ĐBQH.
In bài viết

Truyền hình