Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Nghệ An bầu ra được 13 ĐBQH từ 23 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 13 người trúng cử ĐBQH tại Nghệ An

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, sinh ngày 17/8/1976, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thông tin; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội; Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.

2. Ông Trần Nhật Minh, sinh ngày 09/4/1970, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Thái Hoà và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ:

1. Ông Đặng Xuân Phương, sinh ngày 25/11/1974, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunei; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ma-rốc.

2. Ông Vi Văn Sơn, sinh ngày 15/9/1973, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Ban Dân tộc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

3. Ông Trần Đức Thuận, sinh ngày 20/9/1968, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Đại tá, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu:

1. Ông Phạm Phú Bình, sinh ngày 12/3/1973, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Bà Thái Thị An Chung, sinh ngày 10/11/1973, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

3. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, sinh ngày 10/11/1975, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên:

1. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh ngày 10/11/1962, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Ông Thái Thanh Quý, sinh ngày 19/4/1976, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

3. Ông Thái Văn Thành, sinh ngày 10/01/1969, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm thị xã Cửa Lò và các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc:

1. Bà Nguyễn Vân Chi, sinh ngày 17/9/1966, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan.

2. Bà Võ Thị Minh Sinh, sinh ngày 15/12/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hòa Bình Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hòa Bình
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hòa Bình bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đắk Nông bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 12 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Nai Danh sách 12 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Nai
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đồng Nai bầu ra được 12 ĐBQH từ 20 ứng vie·
In bài viết

Truyền hình