Lạng Sơn có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định
Danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Dương Danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Dương
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Lạng Sơn, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Hoàng Thị Huế, sinh ngày 02/09/1976, Trưởng ban Xây dựng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.

2. Ông Lưu Bá Mạc, sinh ngày 21/10/1980, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

3. Ông Hoàng Văn Nghiệm, sinh ngày 02/9/1968, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

4. Ông Phạm Trọng Nghĩa, sinh ngày 14/11/1978, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Ông Hoàng Văn Phước, sinh ngày 27/10/1976, Kế toán viên Trung tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Triệu Quang Huy, sinh ngày 12/7/1973, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 04/06/1987, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

3. Ông Trần Sỹ Thanh, sinh ngày 16/3/1971, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

4. Bà Chu Thị Hồng Thái, sinh ngày 21/11/1984, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.

5. Bà Hoàng Thị Hải Yến, sinh ngày 12/7/1992, Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn
Bắc Kạn có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh
Bắc Ninh có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên
Thái Nguyên có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
In bài viết

Truyền hình