Lai Châu có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Lai Châu, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Tao Văn Giót, sinh ngày 16/8/1990, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Huyện đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

2. Bà Mùa Thị Lan, sinh ngày 17/11/1973, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

3. Bà Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu.

4. Bà Chu Lé Pư, sinh ngày 19/8/1989, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

5. Ông Nguyễn Hữu Toàn, sinh ngày 30/10/1968, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Tài chính, Ngân sách, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ và Nậm Nhùn. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Hoàng Văn Bình (Hoàng Thanh Bình), sinh ngày 30/11/1970, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu.

2. Bà Lù Thị Huyên, sinh ngày 29/11/1987, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

3. Ông Hoàng Quốc Khánh, sinh ngày 30/9/1974, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.

4. Ông Trần Hồng Minh, sinh ngày 04/11/1967, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

5. Ông Lò A Tư, sinh ngày 16/4/1991, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn
Bắc Kạn có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Bắc Giang có tổng cộng 15 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 9 ĐBQH.
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Bình Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Thái Bình
Thái Bình có tổng cộng 15 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 9 ĐBQH.
In bài viết

Truyền hình