Múa xòe là sinh hoạt văn hóa đặc sắc và là điệu múa phổ biến trong cộng đồng dân tộc Tày ở Lào Cai. Múa xòe biểu hiện sự đoàn kết gắn bó, có tính tập thể cao.
In bài viết

Truyền hình