Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng ngày 20/4/2022, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla cùng Đoàn Đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
In bài viết

Truyền hình