Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung tại Tọa đàm về “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 8/12 tại Hà Nội với sự đồng chủ trì của các cơ quan Liên hợp quốc, Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Đánh giá toàn diện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 Đánh giá toàn diện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19
Thêm 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được tôn vinh Thêm 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được tôn vinh

Tọa đàm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan Liên hợp quốc trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, tập trung thảo luận và chia sẻ định hướng chiến lược quản lý và phát triển xã hội đối với Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Tọa đàm cũng là dịp để Bộ LĐ-TB&XH, các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trao đổi về các ưu tiên hợp tác trong bối cảnh mới, tháo gỡ những khó khăn và thách thức trong quan hệ hợp tác hai bên.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Tọa đàm.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ về định hướng của Việt Nam trong thời gian sắp tới với việc đặt con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế.

Xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Hệ thống chính sách xã hội năm 2030 hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau; tạo nền tảng xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, bình đẳng, nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đáp ứng mục tiêu của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm.
Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm.

Bộ trưởng đánh giá cao những chia sẻ, đóng góp của các đại biểu tại Tọa đàm giúp đánh giá một cách khách quan, khoa học, chính xác và toàn diện những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022 và trao đổi, thảo luận về một số định hướng lớn cho giai đoạn 2030- 2045. Bộ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế nói chung và của các cơ quan Liên hợp quốc nói riêng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách xã hội của Việt Nam.

Các ý kiến chuyên gia tại Tọa đàm sẽ được tổng hợp báo cáo lên Ban Chỉ đạo Trung ương về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 phục vụ tổng kết Nghị quyết 15 và cung cấp thông tin hoàn thiện văn kiện mới về Chính sách xã hội giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045.

Khi nào giảm đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu? Khi nào giảm đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu?
Chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam hướng tới đảm bảo an sinh xã hội Chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam hướng tới đảm bảo an sinh xã hội
In bài viết

Truyền hình