TĐO- Hàng loạt các cơ quan, đơn vị cấp TP và quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ sẽ phải thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, TP vừa có kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với hàng loạt các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị cấp TP và quận, huyện.

can tho lay phieu tin nhiem hang loat cac chuc danh lanh dao quan ly

Trước đó, TP Cần Thơ đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Trong ảnh các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo UBND TP, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị cấp TP và quận, huyện nhằm nâng cao vai trò và uy tín đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong sở, ban, ngành TP và UBND quận, huyện; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, làm cơ sở để cấp thẩm quyền xem xét, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng.

Với 3 mức độ đánh giá: “Tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”, người được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP; Phó Giám đốc sở; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện là ủy viên UBND; Chủ tịch, Giám đốc, Trưởng ban Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên (nơi không lập ban kiểm soát), Kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên thuộc UBND TP.

Đối với người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày tổ chức cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm, TP sẽ không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

UBND TP cũng yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực  thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, báo cáo UBND TP kết quả (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 19/1.

Hà Vy

Truyền hình