Chiếc mỏ phi thường của chim ruồi mỏ kiếm giúp chúng chạm đến những nơi mà những loài chim khác không thể.
Camera giao thông: Ô tô vào cua mất lái leo lên dải phân cách, đâm bay cột điện Camera giao thông: Ô tô vào cua mất lái leo lên dải phân cách, đâm bay cột điện
Video: Sà lan bất ngờ gãy đôi, công nhân phản xạ cực nhanh tự cứu mạng Video: Sà lan bất ngờ gãy đôi, công nhân phản xạ cực nhanh tự cứu mạng

Nguồn: BBC

Ở Ecuador, cuộc cạnh tranh giữa các loài chim vô cùng khốc liệt. Chỉ tính riêng chim ruồi, nơi này đã có đến 100 loài và tất cả đều tranh giành mật hoa. Mỗi thời điểm, mỗi bông hoa chỉ có một lượng nhỏ mật nên kẻ nào đến trước sẽ được hưởng trước.

Một loài chim ruồi đã phát triển vượt trội để tránh xung đột với các loài khác. Trong đó, chim ruồi mỏ kiếm là loài chim ruồi duy nhất có mỏ dài hơn thân mình. Và có một số loài hoa quá dài để 99 loài chim ruồi còn lại hút được mật.

Video: Voi rừng "nổi điên", hùng hổ húc tung nắp capo ô tô Video: Voi rừng "nổi điên", hùng hổ húc tung nắp capo ô tô
Video: Diều hâu tung đủ chiêu hù dọa, cuối cùng vẫn bất lực trước vịt "lì đòn" Video: Diều hâu tung đủ chiêu hù dọa, cuối cùng vẫn bất lực trước vịt "lì đòn"
In bài viết

Truyền hình